MİRAÇ GECESİ

23.03.2020
MİRAÇ    GECESİ
Miladî    altıyüz  ondokuz   Mekke
Rasül-ü  Ekrem'in   Hüzün senesi  
Kolu  - kanadını   kırmıştı   Mekke
Onura     edildi     Miraç      Gecesi.
 
Önce    himaye     eden    amcasını
Sonra      iki    oğlu      ve      karısını
Daru'l     bekâya   gönderdi   cananı
Huzura    çağrıldı    Miraç    Gecesi.
 
Semavât    temaşa    kısacık    anda
Enbiyayı    gördü       yedi       semada
Cennet ve Cehennem nice mekânda
Tecelliler    gördü      Miraç     Gecesi
 
Bugün  Mekke-i  Mükerreme mahzun
Medine-i    Münevvere'miz     mahzun
İlk  kıblemiz  Mescid-i  Aksa   mahzun
Ümmeti      sevindir     Miraç    Gecesi .
 
Aramızda       beyinsizler       yüzünden
Zalimlere    yardım  ve   destek   veren
Dalga    dalga   gelen    musibetlerden
Kurtarsın    Rabbimiz    Miraç   Gecesi
 
Bir  musibet  ,  bin  nasihate  bedeldir
Bu   hastalıklar     da     bize     ibretdir
Birlik    ve    dirlik   de  ümmet    içindir
Ümmeti      barıştır     Miraç     Gecesi.
             Çan   21  Mart   2020

Yorum Yapmak için Kayıt Olun veya Giriş Yapın

Yorumlar