Molla Ahmet Türküsü 1

26.12.2016
 • Molla Ahmet Türküsü 1

 • Yakuboğlu hayadında dudu var
  Neslihan'ın kardan beyaz budu var
  Moll'Ahmet'in kasabada adı var

  Dalgın uykulardan uyan Ahmet'im
  Yağlı kamalara dayan Ahmet'im

  Moll'Ahmet'i Kırkpınar'da kestiler
  Cepkenini saz dalına astılar
  Anam babam benden umut kestiler

  Kuş gibi meydanda dönen Ahmet'im
  Neslihan yoluna ölen Ahmet'im

  Yakuboğlu kamaları yağlıyor
  Neslihan kız siyim siyim ağlıyor
  Katil Macar kollarımı bağlıyor

  Dalgın uykulardan uyanamadım
  Yağlı kamalara dayanamadım

  Bir incecik yol gidiyor Bazlar'a
  Ilgıt ılgıt kanım aktı sazlara
  Selam söylen anamınan kızlara

  Dalgın uykulardan uyan Ahmet'im
  Yağlı kamalara dayan Ahmet'im

  Bir incecik yol gidiyor Elmin'e
  Kanım aktı ılgıt ılgıt çimene
  İmana gel katil Macar imana

  Dalgın uykulardan uyanamadım
  Yağlı kamalara dayanamadım

  Eridi mi maşrabamın kalayı
  Dağıldı mı Moll'Ahmet'in alayı
  Bir kama da öldürmenin kolayı

  Koç gibi meydanda dönen Ahmet'im
  Neslihan yoluna ölen Ahmet'im

  Kuruldu mu kasabanın pazarı
  Kazıldı mı Moll'Ahmet'in mezarı
  Ahbaplarım benden alsın hezeri

  Kuş gibi meydanda dönenlerdeniz
  Bir güzel yoluna ölenlerdeniz

  Tel tel olmuş telgırafın telleri
  Esmez oldu badı saba yelleri
  Açmaz oldu Seydiköy'ün gülleri

  Dalgın uykulardan uyan Ahmet'im
  Yağlı kamalara dayan Ahmet'im

  Biçildi mi Seydiköy'ün çayırı
  Kadir mevlam canı candan ayırı
  Hiç kalmamış Neslihan'ın hayırı

  Koç gibi meydanda dönen Ahmet'im
  Dostlar düşman imiş ben bilemedim

 •  

 • TÜRKÜNÜN KÜNYESİ
  KAYNAK: Fadime Özalp
  DERLEYEN :    Osman Attila tarafından derlenmiştir. 
  YÖRE :  AFYON - Şuhut
  Notaya Alan
  TRT Rept. No::  
 • Kaynağa ek olarak Kazgözoğlu Ali Bağdur, Mehmet Okur, Güdükoğlu Ali Osman Gider, Ömer Irmak, Ceridoğlu, Ahmet Çenesiz, Muharrem Çepnioğlu ve Mehmet Çağlar verilmektedir

0

0

Yorum Yapmak için Kayıt Olun veya Giriş Yapın

Yorumlar