MÜNÂCÂT Yâ Rabbi 'izzetün hakkı

01.04.2018
MÜNÂCÂT
( 8'li hece vezniyle yazılmıştır.)
1 Yâ Rabbi 'izzetün hakkı
Kurtar bizi nefs elinden
Kemâl-i nusretün hakkı
Kurtar bizi nefs elinden
2 Mukırrum zâtuna cândan
Ayırma cânı cânandan
Hıfz eyle nefs ü şeytândan
Kurtar bizi nefs elinden
3 Varayım ben benden sana
Göster seni bensiz bana
Mest oluban kalam tâna
Kurtar bizi nefs elinden
4 Âdemim ağlatma beni
Tövbem kabûl it yâ Ganî
Al beni vir bana seni
Kurtar bizi nefs elinden
 C.III, s.50

0

0

Yorum Yapmak için Kayıt Olun veya Giriş Yapın

Yorumlar