Muş- Bulanık Manileri 1

10.06.2017
Enterim biçim biçim
Ölürüm senin için
Âlem bana düşmandır
Seni sevdiğim için (Elitok, Nevin, 2006)
 
Gapıda duracağam,
Bıyığım buracağam,
Babanın inadına,
Seni kaçıracağam (Elitok, Nevin, 2006)
Garşıdan görünürsün,
Çarşafa bürünürsün,
Mavi yazma içinde,
Ay gibi görünürsün (Elitok, Nevin, 2006)
 
Gabah uzanır geder,
Dalı bezenir geder,
Öpüş vermeyen gızlar,
Günah gazanır geder (Elitok, Nevin, 2006)
 
Esmer bugün ağlamış,
Ciğerimi dağlamış,
Beyaz tenin üstüne,
Siyah guşah bağlamış (Elitok, Nevin, 2006)
 
Garşıda hergederler,
Herge bir gün gederler,
Cefâ çektim yâr sevdim,
Böyle biler gezerler (Elitok, Nevin, 2006)
 
Sarı kordelem sarı,
Dağlara saldım yarı,
Dağlar kurbanın olam,
Tez gönder nazlı yarı
                   (KK: Hadice (Münevver) Kemaloğlu) ( Kaynak 2)
 
Kara kazanlar,
Kara yazı yazanlar,
Cennet yüzü görmesin,
Aramızı bozanlar.
                     (KK: Hadice (Münevver) ( Kaynak 2)
 
Yâda kaldı,
Gemim deryada idi,
Öldüğüme yanmirem,
Nazlı yar yada kaldı
                  (KK: Bedrettin Kemaloğlu) ( Kaynak 2)
Karşı dağdan gar getir,
Mendiline goy getir,
Mendilin ter qoxuyur
Altın tasa goy getir
                       (KK: Bedrettin Kemaloğlu)   ( Kaynak 2)
 
 
Gederim ben de ben de,
Bir hayvam kaldı sende,
Hayva gibi saraldım,
Din iman yox mu sende
(KK: Hadice (Münevver) Kemaloğlu) ( Kaynak 2)
 
1.            Nevin ELİTOK, MUŞ İLİNDEN DERLENEN MÂNİLER ÜZERİNE BİR İNCELEME, Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi 2006;
2.            Muhammet Kemaloğlu, Terekeme (Karapapak) Türkleri ve Mânileri (Bayatıları/Mahnıları): Muş-Bulanık Çevresi, Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi (ISSN: 2147-0626)

0

0

Yorum Yapmak için Kayıt Olun veya Giriş Yapın

Yorumlar