Muş- Bulanık Manileri 2

10.06.2017
 
Garşı dağlar ne dağdı,
Meskenim meyveli bağdı,
Men çalışam yâr yesin,
Neçe ki canım sağdı (Elitok, Nevin, 2006) ( Kaynak 1)
 
Dağın başına felek
Gözüm yaşına felek
Akıbet guş gondurdun
Mezar taşıma felek  ( Kaynak 1)
 
Gülem gülü neylerem
Güle hızmet eylerem
Öz gülümü verseler
Başga gülü neylerem  ( Kaynak 1)
 
Derde kerem
Neylesin derde Kerem
Goşmuşam gam kotanın
Derd sürer derd ekerem  ( Kaynak 1)
 
Asma örtti yüzümi,
Yâr tutmiyor sözümi,
Sevdasından ölürsem,
Göremezsin yüzümi (Elitok, Nevin, 2006) ( Kaynak 1)
 
Aşkımı yazdım sıraya,
Sevgilim geldi buraya,
Bir öpmek istediysem,
Ayrılık girdi araya (Elitok, Nevin, 2006) ( Kaynak 1)
 
Hangi peygamberden kaldı bu yapı?
Enni cinni onla doldular hepsi,
On iki bahçenin kırk sekiz kapı
Kapısından geçen iki yol nedir?  ( Kaynak 2 )
 
Naçar ağlama,
Gündür geçer ağlama.
Bu kapıyı bağlayan,
Bir gün açar ağlama
              (KK: Hadice (Münevver)Kemaloğlu). ( Kaynak 2)
 
Alma yanı,
Gızarmış alma yanı,
Nasıl gebre goyarlar,
Mıradın almayanı
             (Elitok, Nevin, 2006)  ( Kaynak 2)
 
 
Karadır kaşın ördek,
Yeşildir başın ördek,
Hemişe çift gezerdin,
Hanı yoldaşın ördek
                (KK: Ümmiye Doğan).  ( Kaynak 2)
 
Bu gelen naxır mıdır?
Saralan tahıl mıdır?
Diyorlar yârin gelir,
Menzili yakın mıdır?  ( Kaynak 2)
 
1.Nevin ELİTOK, MUŞ İLİNDEN DERLENEN MÂNİLER ÜZERİNE BİR İNCELEME, Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi 2006;
2.Muhammet Kemaloğlu, Terekeme (Karapapak) Türkleri ve Mânileri (Bayatıları/Mahnıları):
3.Muş-Bulanık Çevresi, Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi (ISSN: 2147-0626)
 

0

0

Yorum Yapmak için Kayıt Olun veya Giriş Yapın

Yorumlar