Muş- Bulanık Manileri 3

10.06.2017
Ah le yaman oğlane
Canım kurban oğlane
Oğlen getti gelmedi
Sarılmadı bu cane (Elitok, Nevin, 2006)
 
Al almanı dördüni,
Sev igidin merdini,
Seveceksen güzel sev,
Çekme çirkin derdini (Elitok, Nevin, 2006)
 
Ah benim hindi gönlüm,
Tepeden indi gönlüm,
Değme güle konmazken,
Dikene kondu gönlüm (Elitok, Nevin, 2006)
 
Yağan yağmur olsun,
Goy kar olmasın,
Ölen elden olsun,
Goy yar olmasın
                  (KK: Hadice (Münevver) Kemaloğlu)
 
Dur yerinde hanım,
Dur yerinde,
Zerbabi kemeri var belinde,
Var belinde hanım,
Var belinde
                   (KK: Hadice (Münevver) Kemaloğlu)
 
Pınar başında durma,
Pınarı bulandırma,
Senin yârin burda yox,
Gözlerin dolandırma
              (KK: Hadice (Münevver)   Kemaloğlu)
 
Ezem ezeden oğlan,
Bıyık bezeden oğlan,
Đğnenin deliğinden,
Kıza göz eden oğlan
             (KK: Hadice (Münevver)Kemaloğlu)
 
 
Mendilim belek belek
Etrafı çarkı felek,
Men dedim murad alem
Koymadı kahpe felek
                               (KK: Hadice (Münevver)
Kemaloğlu).
Hastayam nar isterem,
Döşeyi dar isterem,
Dar döşeyin içinde,
Đnce bir yar isterem
             (KK: Ümmiye Doğan)
 
Sene dağlar,
Senet versene dağlar,
Tutayım yar elinden,
Çıkaydım sene dağlar
 (KK: Hadice (Münevver) Kemaloğlu
 
Gederim ben de ben de,
Bir hayvam20 kaldı sende,
Hayva gibi saraldım,
Din iman yox mu sende
               (KK: Hadice (Münevver) Kemaloğlu) Kayn. 2
 
1.Nevin ELİTOK, MUŞ İLİNDEN DERLENEN MÂNİLER ÜZERİNE BİR İNCELEME, Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi 2006;
2.Muhammet Kemaloğlu, Terekeme (Karapapak) Türkleri ve Mânileri (Bayatıları/Mahnıları):
Muş-Bulanık Çevresi, Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi (ISSN: 2147-0626)
 
 

0

0

Yorum Yapmak için Kayıt Olun veya Giriş Yapın

Yorumlar