Müyesser olsa yārüñ bāde-i la’liyle hem-demlik

18.06.2017
Müyesser olsa yārüñ bāde-i la’liyle hem-demlik
Görürlerdi šafā bezminde nice olduğın Cemlik
Bu Zāl-i dehr-i dùnuñ ol kadar çekdüm cefāsın kim
Cihāna dāstān oldı benüm hakkumda Rüstemlik
Kamu hüsn ehlinüñ ağzına sen mühr-i sükùt urduñ
Senüñ ağzuñda hatm olmuş durur ālemde hātemlik
Mariz-i ışk olanlara ehıbbā idemez tedbïr
Lebüñden olur olur ise benüm derdüme emsemlik
Bekāyı fikr ider olsañ fenā milkinde iy Adlï
Cihāna pādşāh olmak hakikat oldı bir demlik
 
https://turkoloji.cu.edu.tr/ESKI%20TURK%20%20EDEBIYATI/yavuz_bayram_%20Bayezid-i_Veli_imla.pdf

0

0

Yorum Yapmak için Kayıt Olun veya Giriş Yapın

Yorumlar