Nâm u nişane kalmadı fasl-ı bahardan

29.06.2016
 
Nâm u nişane kalmadı fasl-ı bahardan
Düşdü çemende berg-i dıraht itibârdan
 
Eşcâr-ı bâğ hırka-i tecrîde girdiler
Bâd-ı hazân çemende el aldı çenârdan
 
Her yanadan ayağına altun akup gelir
Eşcâr-ı bâğ himmet umar cûy - bârdan
 
Sahn-ı çemende durma salınsın sebâyile
Âzâdedir nihâi bugün berg ü bârdan
 
Bâkî çemende haylî perîşân imiş varak
Benzer ki bir şikâyeti var rûzgârdan
 
Vezni: Mef'ûlü Fâilâtü Mefâîlü Fâilün
 
 
 

0

1

Yorum Yapmak için Kayıt Olun veya Giriş Yapın

Yorumlar