NAMERDİN

27.02.2017
 
 Qoşma
 
NAMERDİN
 
Dinleyin ağalar te'rif eleyim,
Heç yaza çixmasm qışı namerdin.
Kor olsun gözleri, batsın oylağı1
, Ala qarğa olsun quştı namerdin.
 
Ovçunun2 içinde yeyer çöreyi,
Qanıdan çağirsan titrer üreyi,
Qurusun meyvesi, bağı, teneyi,
Heç aşa deymesin dişi namerdin.
 
İstemez yanında yarı, yoldaşı
Heç gelmez evine qohum3, gardaşı,
Nagah4 qonaq gelse salar talaşı,
Açılmaz qabağı5, qaşı namerdin.
 
Canım qurban olsun merd oğlu merde,
Me'rifet dilinde, kamalı6 serde,
Nagah bir qulluğun düşse namerde,
Çal7 qabana8döner, başı namerdin.
 
Axşam olur, molla verir azanı,
 Heç qaynamaz ocağında qazanı,
 Qmamayız bu sözleri yazanı,
Bundan beş beterdi işi namerdin.
 
Men adımı bildirmerem ellere,
Namerd düşsün çalay9 veten çöllere,
Qazandığı ne'met getsin yellere,
Qalmasın daş üste daşı namerdin.
 
1.av yeri, av alam 2. avcının 3. hısım, akraba 4.ansızın, birdenbire 5. önü, yüzü, alnı 6. olgunluğu7. ağarmış, kır düşmüş 8. vahşi domuzun erkeği 9.gurbete düşme
 
https://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10918,melikballiqurbanpdf.pdf?0

0

0

Yorum Yapmak için Kayıt Olun veya Giriş Yapın

Yorumlar