Ne açar var bana zahm-ı hadeng-i yârdan gayrı

27.02.2017
Ne açar var bana zahm-ı hadeng-i yârdan gayrı
 
Ne açar var bana zahm-ı hadeng-i yârdan gayrı
Ne aglar bulunur bu dîde-i bî-dârdan gayrı
 
Döner yok üstüme nergiz duhân-ı âhdan özge
Yanar yok hâlüme hîç âh-ı âteş-bârdan gayrı
 
Beni zindân-ı hicrâna salup habs eyledün şâhum
Günâhum n’eydi bilsem sevdügüm ikrârdan gayrı
 
Hücûm itdi dile gam ‘askeri dergâh-ı cânâna
Varur feryâda kim ola figân u zârdan gayrı
 
Cihânda buldıgun cevri ana eylersin ey gerdûn
Belâ-keş yok mı yoksa ‘Âşık-ı gam-hârdan gayrı
 
 
 
 
 

0

0

Yorum Yapmak için Kayıt Olun veya Giriş Yapın

Yorumlar