Ne Mâlum Var Ne Câhum Var Ne Zevkum Ne Sürûrum Var

27.02.2017
Ne Mâlum Var Ne Câhum Var Ne Zevkum Ne Sürûrum Var
 
Ne mâlum var ne câhum var ne zevkum ne sürûrum var
Cihânı hîçe satdum şimdi yoklugla huzûrum var
 
Güneş sensin hilâl eksükli kem benden kerem senden
Temâm it feyz-i mihrünle egerçi bin kusûrum var
 
Güneş gibi senün tutdıysa n’ola hüsnün âfâkı
Benüm de zerre-veş mihr-i cemâlünle zuhûrum var
 
Fetîli şem’e zünnâr itdün ey tersâ-beçe benzer
Girüp dûd-ı siyâha mug gibidür nâr-ı nûrum var
 
Cünûn-ı ‘ışk u câm-ı şevk ile lâ-ya’kılem ‘Âşık
Ne ‘âlemden haberdârum ne kendümden şu’ûrum var
 
 
 
 
 

0

1

Yorum Yapmak için Kayıt Olun veya Giriş Yapın

Yorumlar