Niçe Bir Esrâr-ı Gamla Olalum Hayrân Ogat

27.02.2017
 
 
 
Niçe Bir Esrâr-ı Gamla Olalum Hayrân Ogat
 
Niçe bir esrâr-ı gamla olalum hayrân ogat
İçelüm câm-ı mey-i gülfâm olalum kan ogat
 
Cur’a-dân-ı ‘ışkını bana vasiyyet eyleyüp
Didi Mecnûn ‘aklı var ise ola her an ogat
 
Lâle vü nergisle servi bâgda gördüm seher
Biri kanzil biri kör bengi biri hayrân ogat
 
Kim vire keyfiyyet-i esrâr-ı ‘ışkundan haber
Müftî hayrân şeyh lâ-ya’kıl dede sultân ogat
 
Gitdiler Ferhâd ü Mecnûn gam çeker ‘Âşık henüz
‘Işk bezmidür kimi geçdi kimi el’ân ogat
 
 

0

0

Yorum Yapmak için Kayıt Olun veya Giriş Yapın

Yorumlar