Nice kelgümdür divân ul serv-i gülru kelmedi

06.04.2016
 
 
Nice kelgümdür divân ul serv-i gülru kelmedi
Közler imge keçe tan atqunça uyqu kelmedi.
 
Lahza lahza çıqtım u çektim yolıda intizâr
Keldi cân agzımga-yu ul şah-ı bedhu kelmedi.
 
Ârazıdm aydın irkende ger itti ihtiyat
Rözgârumdek hem olganda qaranu kelmedi.
 
Ul periveş hecridin kim yıgladım divânevâr
Kimse bar mu kim anı körgende külgü kelmedi.
 
Közlerindin nice su kelgey dep öltürmen meni
Kim, barı qan irdi kelgen bu kiçe su kelmedi.
 
Tâlib-i sâdıq tapılmas, yoqsa kim qoydı qadem,
Yolga kim evvel qadem ma'şuqı ötrü kelmedi.
 
Ey Nevâî bade birle hürrem et könlün üyin
Ni uçun kim bade kelgen üyge qaygu kelmedi.
 
O gül yüzlü servi va 'd ettiği halde meclisegelmedi. Seher vaktine kadar gözlerime uyku gelmedi.
Zaman zaman çıkıp yolunu beklediğim halde vecanım ağzıma geldiği halde, o kötü huylu şah (bir türlü)gelmedi.
Erken vakitte gelmekten sakındı ve vakit geçiphava karardığı halde gelmedik
O peri gibi (yârin) ayrılığından, çılgınca ağladım..
Onu görüp de (sevinçle) gülmeyen bir kimse var mı kil I
Gözlerinden niçin su geldi diye beni öldürmeyin.
Bu gece her şey kan oldu, su gelmedi.
Sevgilisi önceden geçip giderek geri gelmediğihalde yolundan dönmeyen bir sâdık âşık bulunmaz.
Ey Nevâyî gönül evini şarapla şenlendir. Çünkü şarabın geldiği eve kaygı gelmedi
 

0

0

Yorum Yapmak için Kayıt Olun veya Giriş Yapın

Yorumlar