Nişâne sûz-ı dile âhumuñ şirâresidür

29.06.2016
 
Nişâne sûz-ı dile âhumuñ şirâresidür
Belî belâyı iden ‘âşıka sitâresidür
 
Şihâb sanma felekde giceyle zâhir olan
Mahabbet ehlinüñ ol tîg-i âhı yarasıdur
 
Sevâd-ı sübha-i sad-dâne şeyh-i sâlûsuñ
Hakîkate nazar olınsa yüzi karasıdur
 
‘İzâr-ı sâdesi üzre san ol ruh-ı rengîn
Görinür âyîneden la’l-i gûşvâresidür
 
Hayât bulsa n’ola vasl-ı yâr ile Bâkî
Dehânı cânı leb-i la’li cânı pâresidür
 

0

1

Yorum Yapmak için Kayıt Olun veya Giriş Yapın

Yorumlar