Noktalama İşaretleri Öss - Ösym Soru ve Cevapları

25.08.2016

 

 

SON 15 YILIN TÜRKÇE EDEBİYAT SORULARI   KATEGORİSİ İÇİN TIKLAYIN 

 

1. Müzik( ) sanatların en zevklisidir( ) ama bir şey öğretmez( ) Buna karşılık şiir( ) hem ruhun gıdası hem de iyi bir öğretmendir.

 

Yukarıdaki cümlede parantezlerle boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?

A)(,) (;) (.) (,)   B) (;) (,) (.) (,)   C) (,) (;) (:) (;)  D)(,) (,) (.) (,)

 

2. Öğretmen ve öğrenciler( ) öğrendiklerini uygularlarsa bir işe yarar( ) uygulamamaları halinde hastanın ilaçlarını kullanmaması gibi bir durum hasıl olur( )

Yukarıdaki cümlede parantezlerle boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?

A) (, ) (:) (.)   B) (;) (, ) (.)   C) (,) (;) (.)  D) (,) (;) (!)

 

3. Cahillik üç türlüdür( ) Hiçbir şey bilmemek( ) gerekeni bilmemek ve bir sürü gereksiz şeyleri bilmek( )

Yukarıdaki cümlede parantezlerle boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?

A) (.) (,) (.)   B) (:) (,) (…)   C) (:) (;) (.)   D) (:) (,) (.)

 

 

4. Öğrenmek( ) öğrenciye( ) öğretmek( ) hocaya mahsustur.

Yukarıdaki cümlede parantezlerle boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?

A) (,) (;) (,)   B)(;) (,) (,)   C) (:) (;) (,)   D) (,) (,) (,)

 

 

5. Deniz( ) düşünceye benzer( ) Denizin ürünü inci( ) düşüncenin ürünü akıldır( )

Yukarıdaki cümlede parantezlerle boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?

A) (,) (.) (,) (.)   B) (;) (.) (;) (.)   C) (,) (.) (:) (.)   D) (,) (:) (,) (!)

 

 

 

6. İnsanlar( ) üçe ayrılır( ) Paranın kölesi olanlar( ) paranın arkadaşı olanlar ve paranın patronu olanlar( )

Yukarıdaki cümlede parantezlerle boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?

A) (;) (.) (,) (.)   B) (,) (:) (,) (…)   C) (,) (:) (;) (.)  D) (,) (:) (,) (.)

 

 

7. Aşağıdakilerden hangisi virgülün görevlerinden biri değildir?

A)Yazıda sıralanan eş görevli sözcükler ya da söz gruplarını ayırmada kullanılır.

B)Anlama güç katmak için tekrarlanan sözler arasına konur.

C)Hitaplardan sonra kullanılır.

D)Önceki cümleye “fakat, oysa ,lakin, ancak, çünkü…” gibi bağlaçlarla bağlanan cümlelerde, bağlaçlardan önce kullanılır.

 

 

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisine ünlem iminin kullanımı yanlıştır?

 

A) Bu mahallenin en akıllısı (!) senmişsin, öyle mi?

B) Defol git başımdan bir daha seni görmek istemiyorum!

C) Adam olacak da bize bakacak!

D) Şair (!- 1786),Türk şiirinde yeni ufuklar açmıştır.

 

 

9. İdam edilmek üzere olan bir mahkuma( )

( )Diyeceğin bir şey var mı?( ) diye sorduklarında( )

( ) Bu bana iyi bir ders oldu. ( ) der.

 

Yukarıdaki cümlede parantezlerle boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?

 

A) (:) ( “) (”) (:) (“) (”)   B) (;) (“) (”) (;) (“) (”)

C) (:) (-) (-) (:) (-) (-)    D) (,) (“) (”) (,) (“) (”)

 

 

10. Bir filozofa sormuşlar ( )

( )Şansa inanır mısınız?

Filozof( )

( )Evet ( ) yoksa sevmediğim insanların başarısını neyle açıklarım?

Yukarıdaki cümlede parantezlerle boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?

 

A) (:) ( —) (:) (—) (,)   B) (:) ( —) (:) (—) (;)

C) (;) ( —) (;) (—) (,)   D) (,) ( —) (,) (—) (,)

 

 

11. Aşağıdakilerden hangisinde noktanın kulla- nımı yanlıştır?

A) Neden geleceğimi söylemedi.

B) TDK başkanı Prof. Dr. Ş. Haluk Akalın, benim hocamdı.

C) 21. Mart. 1978’de Saimbeyli’de doğmuşum.

D) Yeğenim henüz 5. sınıfa gidiyor.

 

 

12. Aşağıdakilerden hangisi noktanın (.) görevi değildir?

A)Kısaltmalardan sonra kullanılır.

B)Sıra gösteren rakamlardan sonra “-inci” eki yerine kullanılır.

C)Tarihlerin yazılışında gün,ay ve yılı gösteren sayıları birbirinden ayırmak için konur:

D) Küçümseme , yerme,alay etme amacıyla parantez içinde kullanılır.

 

 

13. Yaptığımız en büyük hata şudur( ) Biz( )her zaman dünyaya eğlenmek için geldiğimizi düşünürüz( ) halbuki bunun böyle olmağını kavrarsak bütün zorluklara katlanırız.

Yukarıdaki cümlede parantezlerle boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?

A) (.) (,) (,)   B) (:) (;) (;)   C) (:) (,) (;)   D) (.) (,) (;)

 

 

14. Kıskançlık( ) yılan zehrinden daha beterdir

( )çünkü yılan zehri sadece bir kişiyi ( )kıskançlık ise hem başkasını hem de kendisini zehirler.

Yukarıdaki cümlede parantezlerle boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?

 

A) (, ) (;) (,)   B) (;) (;) (,)   C) (;) (;) (;)   D) (,) (,) (,)

 

 

15. Zamane gençlerinden biri,bir toplantıda Akif’i küçük düşürmeye çalışıp;

– Siz baytardınız, değil mi? demiş.

Akif, istifini bozmadan şu cevabı vermiş;

–Evet, bir yeriniz mi ağrıyordu?

Yukarı parçada hangi noktalama işareti yanlış kullanılmıştır?

A) Virgül (,)          B) Konuşma çizgisi (–)

C) Noktalı virgül (;)     D) Nokta (.)

 

 

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir nokta- lama yanlışlığı yapılmıştır?

 

A)İhtiyar, kadına nereden geldiğini sordu?

B)Dün balkondan kar’ı seyrettik.

C)Osmanlılar döneminde toplumda kadın’ın önemli bir yeri vardı.

D)Yarın 08. 45’te gideceğim.

 

 

17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül (,) farklı bir görevde kullanılmıştır?

 

A) Otobüste, yolda, bahçede kısacası her yerde seni düşünüyorum.

B) Seni, okulumu, ailemi çok özledim.

C) Yaban’ı, Damga’yı okumanızı tavsiye ediyorum.

D) Annesini, o çileli annesini son bir kez daha öptü.

 

 

18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde parantez farklı bir görevde kullanılmıştır?

 

A) Edebiyat (yazın), bir bakıma yaşamın kendisi değil midir?

B) Bir eleştirmen, biçimden daha çok muhtevaya (içeriğe) önem vermelidir bence.

C) Kanıksamak (alışmak) sözcüğü sadeleşme akımı sırasında türetilen bir kelimedir.

D) Bu yapıt (Çalıkuşu), bir genç kızın başından geçen olayları anlatıyor.

 

 

19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna soru işareti getirilemez?

 

A) Bizleri bugüne kadar niçin aramadığını bilmiyorum?

B) Tüm bunları ben mi yapmışım?

C) Seni hiç sevmez olur muyum?

D) Giresun’un “kirazlık” anlamına gelen bir sözcük olduğunu biliyor muydunuz?

 

 

20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde üç noktanın kullanımı yanlıştır?

 

A) Senin için: “ O … adamın biridir. ” dedi.

B) Evde o gün kimler yoktu ki: komşular, kardeşimin okuldan arkadaşları, uzun süredir görmediğim akrabalarımız…

C) Hapis cezası alan tanıdıklarım arasında B… de vardı.

D) Sallanmaz o kalkışta ne mendil ne de bir kol…

 

 

1) A
2) C
3) D
4) A
5) A
6) D
7) D
8) D
9) A
10) A

11) C
12) D
13) D
14) A
15) C
16) A
17) D
18) D
19) A
20) D

 

 

 

 

0

0

Yorum Yapmak için Kayıt Olun veya Giriş Yapın

Yorumlar