O Ki Yaratıldık (Biliriz)

07.09.2016
 • O Ki Yaratıldık (Biliriz)

 • O ki yaratıldık türabı turdan
  Perverdigar Hak Sübhan'i biliriz
  Türabın aslını yarattı nurdan
  Nurdan evvel biz mekanı biliriz

  Mekanda varidi nice bin seher
  Anı zinnet kıldı ne murgu meğer
  Günde yetmiş kere eyledi teher
  Bahşettiği rızkı nanı biliriz

  Rızkı nanı haktan yarattı Hüda'm
  Devri o cihanda varidi Adem
  Cihandan cihana basanda kadem
  Ana nisbet dü cihanı biliriz

  Dü cihanda yer gök çarkı felekler
  Arş ü ala mümtahada melekler
  Hesaba müntazır suda semekler
  Ne zikirde kelam kanı biliriz

  Kerem kanın renkleri var gyetten
  Yalan değil güni bugün hayattan
  Altı bin altı yüz altmış altı ayetten
  Emri Hak'tan biz Furkan'ı biliriz

  O Furkan'da nice ayet yerince
  Nice murgu nice sinek karınca
  Mağrib maşrik guhi kafa varınca
  Yeten hükmi Süleyman'ı biliriz

  Zülali şefkatten ummaz mı bacı
  İzhar eder günahkara ilacı
  Örttüler başıma mürüvvet tacı
  Fahri alem ol Sultan'ı biliriz

 • Aşık Zülali

 • Posof

0

0

Yorum Yapmak için Kayıt Olun veya Giriş Yapın

Yorumlar