Ol âteş-i dil-sûz-ı gamım bir eserim yok

07.07.2016
Ol âteş-i dil-sûz-ı gamım bir eserim yok
Ser ta-be-kadem ahkerim amma sererim yok
 
Etsem de telef nakdimi kâlâ-yı visale
Ey hâce-i bâzâr-ı melâhat zararım yok
 
Ser-sebz ise de tepleyeyim gülşen-i dehri
Âlâyiş-i destâr edecek verd-i terim yok
 
Etmiş o kadar yâr ile vuslat bizi mebhût
Gavgâ-kede-i rûz-ı Haşr’den haberim yok
 
Gülzâra hıram etmediğim vechi Belîğâ
Ol şûh ile gülşende ma’an cilvelerim yok
 
Günümüz Türkçesiyle:
 
1. Ben o gamın gönül yakan ateşiyim ama hiç bir etkim yok. Baştanayağa kor ateşim ama bir kıvılcımım yok.
2. Ey güzellik pazarının tüccarı! Ben herşeyimi kavuşma kumaşınınuğruna telef etsem de zarar etmiş sayılmam.
3. Kâinat bahçesini yemyeşil de olsa çiğneyip tekmeleyeyim. Çünkü sarığımı süsleyecek yeni açmış bir gülüm yok.
4.Sevgiliyle kavuşmanın sevinci beni öylesine şaşırtmış ki kıyamet gününün kargaşasının farkında değilim.
5.Ey Beliğ! Gül bahçesine uğramamamın sebebi, o nazlı sevgili ile gül bahçesinde birlikte
 
 

0

0

Yorum Yapmak için Kayıt Olun veya Giriş Yapın

Yorumlar