Ölmez Otu Hakkında Konu Özet Yaşar Kemal

20.02.2019
 
 
 
 
ÖLMEZ OTU ÖZETİ - YAŞAR KEMAL
 
Yazıda “Yaşar Kemal’in Ölmez Otu  ”   romanı hakkında bilgiler, romanının özeti,  romanın konusu, ana fikri,  romanın kahramanları, romanın olay örgüsü,  romanın yazarı,  “Yaşar Kemal’in Ölmez Otu  ” hakkında bilgiler “Yaşar Kemal’in Ölmez Otu  “   romanın şahıs kadrosu  yazarın diğer romanları,    “-Yaşar Kemal’in Ölmez Otu  “   adlı eserden alıntılar yer alır.  Eser hakkında yorumlar,  romanın anlatım tekniği, yazarın bakış açısı, romanın tekniği, romanın türü, çevrildiği diller, eserin basım yılı, basım hikâyesi, yazar ve eseri arasındaki, eserle yazarın biyografisi arasındaki alakalar incelenmiştir.
 
 
Ölmez Otu, Yaşar Kemal’in “ Dağın Öte Yüzü “ üçlemesinin son kitabıdır. Roman’ın ilk baskısı 1969 yılında yapılmıştır.
 
“Dağın Öte Yüzü “  adlı üçlemesinin ilki olan Ortadirek'te köylünün Çukurova'ya pamuğa inmesi ve kötü bir sürprizle karşılaşmaları ele alınmış, üçlemenin ikinci kitabı olan “Yer Demir Gök Bakır” adı romanda ise Çukurova’ya pamuk toplamaya inen köylülerin verimsiz bir tarlayla karşılaşmaları ve para kazanamadan geri köye dönüşleri anlatılmıştır.
 
Bu roman üçlemesi konu olarak Çukurova köylüsünün yaşantısı, kültürü, pamuk toplamanın zorlukları, köylülerin hayatla ve birbirleri ile mücadelesini anlatmaktadır.
 
 
Romanın Kişileri
 
Meryemce:
Uzunca Ali:
Memidik:
Muhtar Sefer :
Delice Bekir :
Muttalip Bey:
 Fatmaca:
Taşbaşoğlu:
Hasan:
Zeliha :
 
 
ROMANIN KONUSU
 
Romanın ana konusu Çukurova köylüsünün hayat mücadelesi, kültürü, pamuk toplamanın zorlukları, köylülerin dünyası ve  Muhtar Sefer'den dayak yiyen Memidik’in   Zeliha’ya olan aşkı ve Sefer'i öldürerek intikam alma isteğidir.
 
ÖZET
Yalak köyünde yaşayan Sefer, Memidik ve Uzunca Ali, yazın Çukurova’ya inip ağaların pamuk tarlalarında ırgatlık yapan,  pamuk toplayan kişilerdir. Yalak köyü halkı pamuk zamanı Çukurova’ya inerek geçimlerini bu şekilde sağlayan çok fakir insanlardan oluşmaktadır.
 
Memidik ile köy muhtarının arası iyi değildir. Sefer, Memidik’i dövmüş, Memidik de muhtar Sefer’i öldürmeye karar vermiştir. Bunun için de Muhtarı izlemeye başlar.  Memidik, Muhtarı öldürüp Zeliha'yla evlenmek derdindedir.
 
 
Uzunca Ali ise köyün yoksullarındandır. Pamuk toplamaya gidecek olan Ali sıcağa dayanamayacağı için anası Meryemce’yi köyde bırakıp gelmiştir.  Anası Meryemce çok hastadır ama Ali çok borçlu olduğu için pamuk toplamaya gitmek zorundadır.  Karısı Elif Meryemce yesin diye bol bol ekmek yapmış,  Meryemce uyurken Çukurova’ya gitmek için yola koyulmuşlardır.
 
Ali borçlarını ödeyecek kadar çalışıp bir an önce köyüne dönmek ve yalınız bıraktığı anasını tekrar görmek istemektedir. Bir müddet sonra Çukurova’ya gelen ırgatlar ve Yalak köylüleri arasında Ali’nin anası Meryemce’nin öldüğüne dair dedikodular çıkmıştır.  Tüm bu dedikoduları ise Muhtar Sefer çıkarmıştır. Çünkü Muhtar Sefer,  Ali’yi de hiç sevememektedir.
 
Gece boyunca Sefer’i izleyen Memidik, muhtarı vurmak isterken yanlışlıkla başka birini öldürmüş boş yere katil olmuştur.  Vurduğu adamı Sefer zanneden Memidik,  adamı sırtlayıp bir kuyuya atar.
Ertesi gün Memidik Muhtar Sefer’i sağ salim görünce çılgına döner ve yanlışlıkla bir başkasını öldürdüğünü de anlar.
 
Sabahı zor eden Memidik kuyunun başına gelince kartalların ve akbabaların kuyunun başına toplandığını görmüştür.  Memidik, adamı kuyudan çıkarıp, vurduğu adamın Şevket Bey olduğunu fark eder.  Şevket’i cesedi saplarla birlikte yakıp kül etmek ister ama bunu da bir türlü başaramaz. Bunun üzerine adamı toprağa gömer. Vicdan azabı ile perişan olan Memidik kasabaya gidip adalete teslim olmayı düşünür ama Seferi öldürmeden hapse girmemeye karar verir.
 
Memidik, en sonunda Çukurova’da Muhtar Sefer’i bulup öldürdükten sonra hapse atılır.
 
Muhtar Sefer; Ali’ye düşman olduğu için,  bu söylentiden de faydalanıp Meryemce Ana’yı öldürtmek için yeğeni Ömer’i köye yollar.  Meryemce ise haftalardır köyde yalnız yaşamakta, kesmek için yakaladığı horozu bile öldürmeye kıyamayıp kendine can şenliği yapmaktadır.  Bu nedenle insana ve köylülere hasret kalan Meryemce, Ömer’i çok candan karşılayınca Ömer, Muhtar Sefer’in söylediğini yapamayıp Meyemce’yi öldüremez. Daha da doğrusu Meryemce’nin yaşadığ veya öldüğü final de belli edilmemiştir.
 
 
 

0

1

Yorum Yapmak için Kayıt Olun veya Giriş Yapın

Yorumlar