Onulmaz Yârelerle Sîne Mihnet Lâle-zârıdur

27.02.2017
 
 
Onulmaz Yârelerle Sîne Mihnet Lâle-zârıdur
 
Onulmaz yârelerle sîne mihnet lâle-zârıdur
Açılmış gülşen-i ‘ışkun yine evvel bahârıdur
 
Bedende zahm-ı tîg-i hecr-i dilber şâhlardur kim
Yanında her taraf peykân u hançer berg ü bârıdur
 
Bana göynüklü bagrum pâresiyle gögsümün dâgı
Sana katmer karanfil vakti geldi gül bahârıdur
 
Bedende nâhun-ı dest-i gam u hasret-hırâşıdur
Cigerde hâr-ı endûh u melâmet hârhârıdur
 
Erenler himmetine geldi ‘Âşık tekye-i ‘ışka
Seri sebz ile elde berg-i sebz ü ber-güzârıdur
 
 
 
 
 
 

0

0

Yorum Yapmak için Kayıt Olun veya Giriş Yapın

Yorumlar