Pertev ki şevk-ı şem'-i ruh-ı yârdan gelür

01.04.2018
 
Mef'ûlü fâ'ilâtü mefâ'îlü fâ'ilün
 
1 Pertev ki şevk-ı şem'-i ruh-ı yârdan gelür
Bir lem'adur tecellî-i dîdârdan gelür
2 Tab'um çerâğı Kâsım-ı Envârdan yanar
Bûy-ı fenâ damağıma 'attardan gelür
3 Başda külâh-ı şu'lesidür dûd-ı âhumun
Mevlâyîdür ki Hazret-i Hünkârdan gelür
Nukl-i şarâb-ı meclis-i gam da yeter bana
Şol hûn-ı dil ki dîde-i hûn-bârdan gelür
5 Âzürde-hâtır olma Semâ'î-i bî-dile
Mestânedür ki hâne-i hammârdan gelür
 
C.I, s.18

0

0

Yorum Yapmak için Kayıt Olun veya Giriş Yapın

Yorumlar