Rakîb Ol Âfitâba Karşu Kendüye Mekân İtmiş

27.02.2017
 
 
Rakîb Ol Âfitâba Karşu Kendüye Mekân İtmiş
 
Rakîb ol âfitâba karşu kendüye mekân itmiş
Gören dir mihr-i rahşân ile Mirrîh ıktırân itmiş
 
Yazarken hâşiye âyât-ı hüsnünden hat-ı müşgîn
Komışsun noktasın hâlünden agzunda kemân itmiş
 
Dil-i sûzânum içre tîr-i dil-dûzun gören eydür
Semenderdür miyân-ı âteş içre âşiyân itmiş
 
Yolında öldügüm hâk oldugum görüp işigünde
Kilâb-ı kûyun alup üstühânum sürmedân itmiş
 
Şeb-i zülfünde gönlin güm idüp sezmiş dehânundan
Lebün gülmiş kızarmış ‘Âşıka anı ‘ayân itmiş
 
 
 

0

0

Yorum Yapmak için Kayıt Olun veya Giriş Yapın

Yorumlar