Rediflerin Ağıdı 5 Kaman'da uşak kalmadı

26.01.2017
 • Rediflerin Ağıdı 5

 • Kaman'da uşak kalmadı
  Redif gitti sürüyünen
  Sabahaca yatılmıyor
  Gelinlerin zarıyınan

  Moskof'a kavga kuruldu
  Redifler orda derildi
  Acı acı düdük öter
  Mızıkalı boruyunan

  Halil gitti Ali'yinen
  Süleyman'ım Veli'yinen
  İnşallah biner de gelir
  Al sekili doruyunan

  Ana ağlar bacı ağlar
  Ağ gelinler kara bağlar
  Hep kapandı böyük evler
  Koca kaldı karıyınan

  Haçça'nın beliği sırma
  Ayşe gelin sarı hurma
  Meryem'in gözleri sürme
  Aslı ağlar yariyinen

  Yüzbaşılar redif dizer
  Askerler de tabya kazar
  İnşallah Moskof'u bozar
  Türklüğünün zoruyunan

  Soğanlı'ya yağan karlar
  Ağ işliğe kanlar damlar
  Kurban olam Enver Paşa
  Ağaç gürler dalıyınan

  Emine der gayri aman
  Başımızda gitmez duman
  Bizim meskenimiz Kaman
  Mor sümbüllü bağıyınan

 •  

 • TÜRKÜNÜN KÜNYESİ
  KAYNAK:    Kamanlı Emine Ana
  DERLEYEN: - Yaşar Kemal,
  YÖRE :    :    Kaman
   Notaya Alan:   
  TRT Rept. No:
  KAYNAKÇA. Kırşehir Destanları, nr. 13. Yaşar Kemal, Ağıtlar, Toros Yay. İst. 1993, s. 57, 58; Öyküleriyle Kırşehir Türküleri, Destanları, Ağıtları - Baki Yaşa Altınok, Oba Yayıncılık, Mayıs - 2003, Ankara, s.219-220.
 •  

0

2

Yorum Yapmak için Kayıt Olun veya Giriş Yapın

Yorumlar