RÜBÂ'Î Ârif Çelebi da'vet-i âbâ ile âh

01.04.2018
RÜBÂ'Î
Cemâle'd-dîn Mef'ûlü Mefâ'îlü Mefâ'îlü Fe'ûl
 
1 'Ârif Çelebi da'vet-i âbâ ile âh
Nâ-geh çekilüp gitdi bekâ mülkine âh
2 Geldükde nizâm-ı sadefe ya'nî halel
Çekdi güherin ehl-i fenâ silkine âh
 
C.I, s.131

0

0

Yorum Yapmak için Kayıt Olun veya Giriş Yapın

Yorumlar