Ruhlarun âyînedür bakdukca ehl-i hâl ana

27.02.2017
 
 
 
Ruhlarun âyînedür bakdukca ehl-i hâl ana
 
Ruhlarun âyînedür bakdukca ehl-i hâl ana
Merdüm-i çeşmün görüp ‘aksin dimişler hâl ana
 
Alnun üzre hâl san rûhu’l-emîndür sidrede
Zer varaklı kaşlarun olmış murassa’ bâl ana
 
Zülfüne dil virdigümde gerdenün oldı boyun
Güm idüp girdi vebâle ol vebâli sal ana
 
Bezm-i mahşerde yazar ancak humârın mest-i ‘ışk
Olur İsrâfîl sûrı nagme-i kavval ana
 
Atlas-ı çarha baş egmez oldı ‘Âşık dostum
Giydirelden pâdişâh-ı ‘ışk köhne şâl ana
 
 
 

0

1

Yorum Yapmak için Kayıt Olun veya Giriş Yapın

Yorumlar