Sait Ve Osman'ın Ağıdı

08.09.2016
 • Sait Ve Osman'ın Ağıdı

 • Hacı Mehmet gelmiş haber veriyor
  Kara haber ciğerimi deliyor
  Anaları koyun gibi meliyor

  Yavrular nenni de körpeler nenni
  Açın yüzlerini görelim nenni

  Asbabı soyunmuş gölün kıyına
  Sırık yetişmiyor suyun boyuna
  Urgan bağladılar Halil dayıma

  Yavrular nenni de kuzular nenni
  Açın yüzlerini öpelim nenni

  Bey babası oturuyor ocakta
  Şıh Sayıt küçük de Caney kucakta
  Terlemiş bunalmış sarı sıcakta

  Osman'ım nenni de aslanım nenni
  Açın gül yüzünü göreyim nenni

  Çolak Mehmet yavrum diye bozular
  Ağlaşıyor anasıyla bacılar
  Gömüğe gark olmuş çifte kuzular

  Sayıt'ım nenni de yiğidim nenni
  Açın gül yüzünü öpeyim nenni

  Gezdir Ömer Çavuş kır atı gezdir
  Eğer davan varsa istida yazdır
  Davan yoksa gayrı mezarı kazdır

  Osman'ım nenni de aslanım nenni
  Açın gül yüzünü öpeyim nenni

  Ak gül idim bahçenizde açıldım
  Ecel geldi içinizden seçildim
  Sayıt'ımı avucumdan uçurdum

  Sayıt'ım nenni de bebeğim nenni
  Açın gül yüzünü göreyim nenni

 • Hatice Ateş

 • Kırşehir

 • Hatice Ateş, Kırşehir, Mucur, Kepez Köyü, 1934 Doğ. İlkokul; Öyküleriyle Kırşehir Türküleri, Destanları, Ağıtları - Baki Yaşa Altınok, Oba Yayıncılık, Mayıs - 2003, Ankara, s.331-332.

0

1

Yorum Yapmak için Kayıt Olun veya Giriş Yapın

Yorumlar