Sakın terk-i edepten kuy-i Mahbub-i Huda'dır bu

08.09.2016
Sakın terk-i edepten kuy-i Mahbub-i Huda'dır bu
Nazar-gah-ı ilahidir makam-ı Mustafa'dır bu

Felekte mah-ı nev Babu's-selam'ın sine-çakidir
Bunun kandili cevza matla-ı nur-i ziyadır bu

Habib-i Kibriya'nın habgahıdır fazilette
Tefevvuk-kerde-i arş-ı Cenab-ı Kibriya'dır bu

Bu hakin pertevinden oldu deycur-i adem zail
Amadan açtı mevcudat çeşmin tutiyadır bu

Muraat-ı edep şartıyla gir Nabi bu dergaha
Metaf-i kudsiyandır busegah-ı enbiyadır bu

0

1

Yorum Yapmak için Kayıt Olun veya Giriş Yapın

Yorumlar