Sanma hemân esîr ben oldum duzagma

07.07.2016
 
 
Sanma hemân esîr ben oldum duzagma
Bağlandı çok benim gibiler saç bağına
 
Reftârına bu neş’e hınâdan mıdır nedir
Kâfir kızı şarâb mı koydun ayağına
 
Gör kim firakın ile ne âteş içindeyim
Kurbânı olduğum hele bir bak çerâğına
 
Hem-râz-ı la’l-i yâr olamazsın piyâle-veş
Mînâ o penbeyi koma artık kulağına
 
Cânâ helâlin ise de kıl vaslını haram
Koyma meded rakibi bu gece yatağına
 
Reng-i meye tekellüm-i tûtîye ta’n eder
Serler fedâ yanağına canlar dudağına
 
Göz yaşı döktü acıdı zahmım görüp o mâh
Nevres tahammül eyle nemek kondu dağına
 
Ey gül kızardın âteşe uydun bu bağı hep
Bilmem ne söyledi yine bülbül kulağına
 
Nevres safâsı işretin ancak bu gecedir
K’ol sâki başlı başına geldi ayağına
 
Günümüz Türkçesiyle:
 
1-Senin tuzağına yalnız benim yakalandığımı sanma. Benim durumumda olanların pek çoğu senin saçının bağlarına yakalanıp tutsak oldular.
2-Kâfir kızı! Böyle neşeyle salınarak gidiyorsun. Bunun sebebi kına mıdır? Yoksa ayağına şarap mı koydun?
3-Yoluna kurban olduğum, alevlerime bir bak da ayrılığın yüzünden nasıl ateşler içinde olduğumu gör.
4-Şarap şişesi, sen kadeh gibi sevgilinin dudağıyla sırdaş olamazsın, o pamuğu artık kulağına koymaktan vazgeç.
5-Ey sevgili, her ne kadar helalin ise de rakibimi bu gece yatağına almayarak kavuşmayı ona haram kıl.
6-Şarabın rengine, papağanın konuşmasına kızar: Senin o yanağına baş, dudağına canlar feda olsun.
7-O ay yüzlü sevgili yaramı görünce acıyıp göz yaşı döktü; ey Nevres dayan, yarana tuz basıldı.
8-Ey gül, kulağına bülbül yine ne söyledi bilmem; kızardın, bağı baştan başa ateşe verdin.
9-Nevres, yiyip içip eğlenmenin safası bu gecedir; çünkü o içki sunucu güzel başlı başına senin ayağına kadar geldi.

0

0

Yorum Yapmak için Kayıt Olun veya Giriş Yapın

Yorumlar