Sanmanuz Aglar Müselmân Hâlüme Kâfir Güler

27.02.2017
 
 
Sanmanuz Aglar Müselmân Hâlüme Kâfir Güler
 
Sanmanuz aglar müselmân hâlüme kâfir güler
Kâfir aglar böyle kalursam bana itler güler
 
N’ola gülsem âhiretde dünyede çok agladum
Düşde âglayan kişi uyanıcak dirler güler
 
Şöyle rüsvây eyledi ‘ışkun beni ‘âlemde kim
Bana güler sanurum ‘âlemde görsem her güler
 
Diş sırıtmaz agız açmaz gonce gibi bana yâr
Salınur gül gibi ammâ hâr ile oynar güler
 
Bâgdan gitmez bahâr u dîde mîr-i ‘âşıkân
‘Işkunı ‘Âşık da terk itmez ger aglar ger güler
 
 
 
 
 

0

1

Yorum Yapmak için Kayıt Olun veya Giriş Yapın

Yorumlar