SARMA KAFİYE

24.09.2023

 

 SARMA KAFİYE

Sarma kafiye gelenekse Türk ve divan şiirinde olmayan ancak batılılaşma dönemi ile batı edebiyatından edebiyatımıza giren bir kafiye örgüsüdür.

Sarma kafiye dörtlükler ile yazılmış nazım şekillerinde ilk dize ile dördünü dizenin ikinci dize ile üçüncü dizenin bir birleri ile kafiyeli olmasıdır. Yani sarma kafiyeli dörtlüklerdeki kafiye şeması: ABBA şeklindedir.

Sarma kafiye Servet-i Fünun ve Fecr-i ati şairleri ile edebiyatımıza girmiş, Batı şiirine has olan bu kafiye örgüsü stilini birçok şairimiz de kullanmıştır.  

Sarmal kafiye İtalyan, Fransız ve İngiliz tip sonelerde biraz farklılık gösterir. Ancak genel olarak sonele

ilk iki bendi dörtlük, son iki bendi üçlük dizelerden oluşır. 14 dizeden oluşan sonelerde sarma kafiye düzeni ( sarmal kafiye şeması )  şu şekildedir.  ABBA- ABBA- CCD – EDE

SONE

 • Gür saçlarında hep şu baharın güneşleri, a
 • Şefkatli gözlerinde bütün gök, bütün deniz. b
 • Bir ebr-i gonce-hize bürünmüş ve muhteriz, b
 • Lâkin her iştiyaka gülen nazlı bir peri. a

 • Tâ Rabbımızla gökteki hengâmeden beri  - A
 • Biz daima güneşte siyah bir göz, en temiz - B
 • Vicdanda gizli bir leke farketmek isteriz;-  B
 • Âsi biziz, biziz yine şâk-i müfteri.— A

 • Ey hüsn-i mültefit, bize aldanma, biz denî c
 • Bir aşk-ı bî-sebat ile iğfal eder seni c
 • İğfal eder, mülevves eder, sonra neş'esiz d

 • Bir ânı mahvın oldu mu, levm eyleriz... Sakın e
 • İncinme kendi kendine, içlenme ey kadın, e
 • Mel'ûn eden de biz, seni tel'in eden de biz. ......... d    TEVFİK FİKRET

 • Rûhumu bu çarmıha kendi ellerimle gerdim -A
 • Bir nebi ızdırabı kaynıyor her yerimde.- B
 • Ölüm, siyah bir tütsü yakıyor gözlerimde- B
 • Aldığım her nefesi son nefes gibi verdim! - A    Yusuf Ziya Ortaç

 • Perdemiz üstünde uçan leylekler -A
 • Şimdi ay vurunca yabancı, uzak  -B
 • Mavi bir iklimden kanat çırparak  -B
 • Geçen leyleklere benzeyecekler   - A  Ali Mümtaz Arolat

0

0

Yorum Yapmak için Kayıt Olun veya Giriş Yapın

Yorumlar