Sayir Faslı

08.09.2016
 • Sayir Faslı

 • Bu bekçiniz dayı oldu
  Mahallenin bayı oldu
  Nakledeyim ahvalini
  Bekçiniz bir saiy oldu

  Bekçi saiydir piyade
  Attan yürüktü ziyade
  Bekçi on günde varacak
  Saiy olup Beligrad’e

  Yol uzaktır gördü baktı
  Yola revan olup aktı
  Otuz altı günde bekçi
  Topkapı’dan taşra çıktı

  Azığını bile götürür
  Gahice yolu yetirür
  İki adam bulursa
  On beş saat oturur

  Bekçi çok eyledi ka’de
  Elin yüzün yuydu çayda
  Çırpıcı’nın çayırına
  Bekçi çıktı sekiz ayda

  Bekçi benden öğüt al da
  Görün bekçiniz ne halda
  Gice gündüz yürüdü
  Silivri’ye yedi yılda

  Bekçi bakmaz dörde beşe
  Bak şu başa gelen işe
  Yirmi beş yılda bekçi
  Hele yaklaştı Niş’e

  Sözlerim hep deryadır
  Bekçi kulun bir gedadır
  (…)
  (…)

 •  

 • TÜRKÜNÜN KÜNYESİ
  KAYNAK: Muhtar Yahya Dağlı
  DERLEYEN :  
   YÖRE :     İstanbul
  Notaya Alan
  TRT Rept. No::  :   
  KAYNAKÇA:  C.H.P. Eminönü Halkevi, Kütüphane ve Yayın Kolu, Destan Serisi 1 – İstanbul Mahalle Bekçilerinin Destan ve Mani Katarları – Derleyen: Muhtar Yahya Dağlı – Basan ve yayan: Türk Neşriyat Yurdu – İstanbul – 1945. 
 • Saiy, sayir, sayrı: hususi postadır. 

0

0

Yorum Yapmak için Kayıt Olun veya Giriş Yapın

Yorumlar