Seher vakti kalkıp ağla, 16. Hikmet

28.07.2023

 

  1. H İ K M E T

 

Seher vakti kalkıp ağla, nâle eyle;

İnleyişinden yer ve gökler neva kılsın.

Hakk’a sığınıp göz yaşını jâle eyle;

Ondan sonra Hak derdine deva kılsın

 

Yüz bin günah işledin sen, bilemedin;

Tevbe kılıp dergâhına gelemedin;

Himmet kılıp iyi dua alamadın;

Günahlardan seni ne diye kurtarıversin?

 

Bu âlemde rüsva olup kan yutmasan,

Şeriatte, tarikatte pir tutmasan,

Hakıkatte candan, tenden tam geçmesen,

Gafletlerden seni ne diye ayırıversin?

 

Erenlerin kıldığını kılamasan,

Pîrsiz gezip vird ve evrad bilemesen,

Yardım dileyip iyi dua alamasan,

Seçkîn ulular sana ne diye dua kılsın?

 

Tezvir ağı koyup halkı yoldan ettin;

Şeyhlik kılıp riya ile dükkân kurdun;

İşret kılıp şeytan ile gün geçirdin;

Didarına seni ned diye lâyık kılsın?

 

Gece yatmayıp uykusunu haram kılsa,

Kalb zikrini, sır zikrini tamam kılsa,

Bin dir adını tesbih edip dile alsa;

Kul ne diye dergâhında hata kılsın?

 

Emr-i mâruf,nehy-i münker bilip kılsa,

Yatsa, kalksa bir Hüda’yı hazır bilse,

Ölene kadar hâcesine hizmet kılsa;

Kuvvet verir, onu ne diye iki kat kılsın?

 

Namazsıza, tâatsize vermez kuvvet;

Fi’li zayıf, ayıplıya vermez himmet;

Rızkı noksan, soysuz olan görmez devlet;

O fâsıkın gönlünü ne diye safâ kılsın?

 

Yazık, insan kendi kadrini kendi bilmez;

Benlik kılıp iyilere değer vermez;

Hû sohbeti kurulan yere kaçıp gelmez;

O vefasız ahde ne diye vefa kılsın?

 

İnsan odur, fakir olup yolda yatsa,

Toprak gibi âlem halkı basıp geçse,

Yûsuf gibi kardeşi köle diye satsa;

Kulun kulu, o kul ne diye gururlansın?

Şevkı, zevkı muhabbetten ayân kıl sen;

Âşıklara aşk ateşinden beyan kıl sen,

Hârlık, zârlık, meşakkatı nişan kıl sen;

Gerçek âşıklar ateşten ne diye sakınsın?

 

Allah diyerek ateşe girdi Halilu’llah;

O ateşi bostan kıldı, görün, Allah;

Baş eğerek ağlayıp dedi: Şey’en li’llâh;

Fakir, miskin ateşte ne diye heva kılsın?

 

Hakk’a âşık sâdık kişi yalnız yürür,

Yarın varsa, Hak önünde izzet görür;

Cennete girip didar görüp hoşluk bulur;

Gizli yürür, halka ne diye riya kılsın?

 

Kul Hâce Ahmet, dert ve hâlet peyda kıl sen;

Can ve gönlü Hak yolunda şeyda kıl sen;

Derdini çekip mahşer günü kavga kıl sen;

Dert olmasa, Mevlâ’m kime şifa kılsın.

0

0

Yorum Yapmak için Kayıt Olun veya Giriş Yapın

Yorumlar