Şem’-i Bezm İtmege Sâkî Aramakdan ‘Âşık

27.02.2017
 
 
Şem’-i Bezm İtmege Sâkî Aramakdan ‘Âşık
 
Şem’-i bezm itmege sâkî aramakdan ‘Âşık
Mey gibi çıkdı bu devrânda ayakdan ‘Âşık
 
Virmezüz gülşenüne bâd-ı sabâ gibi gubâr
Olmışuz gül gibi biz sana kulakdan ‘âşık
 
Hürmet-i beyt-i harâm-ı haremün müşkildür
Ka’be-mânend olalum sana ırakdan ‘âşık
 
Geleli nâmun alup mihr ü mahabbet sebakın
Okur ihlâs-ı du’ânı o varakdan ‘âşık
 
Gökden inmiş yaraşur kâmetüne hil’at-ı câh
Lakab olmış nitekim bendene Hakdan ‘Âşık
 
 
 
 
 
 

0

1

Yorum Yapmak için Kayıt Olun veya Giriş Yapın

Yorumlar