SENİ Umud varam, yar yolunu gözlerem,

21.03.2018
 
SENİ
Umud varam, yar yolunu gözlerem,
Unutmaram heyalımdan yar seni.
Şeyda1 bülbül kimi feqan2 eylerem,
Ter3 qonçasan xayif4 qucar5 xar6 seni.
 
Gülistan'dan gelir bülbülün sesi,1
Dadıma7 yetişsin xublarm8 hası9
Bu serimden10 getmez eşqin sevdası,
Ölünce gözlerem yadigar seni.
 
Derdin galdı Abcan'm canında,
Sallanıb durubsan öz11 eyvanında12,
Üzü13 qara gelsin Haqq divanında,
Könül, herkes qoydu intizar seni.
 
1. dîvâne, düşkün, şaşkın, aşktan aklını kaybetmiş2. inilti 3. taze, yeni 4. yazık 5. kucaklar, sarılır
6. diken .7. imdadıma, feryadıma 8. güzellerin9. en iyisi, en güzeli 10. başımdan 11. kendi,kendisi 12. köşkünden, sarayından 13. yüzü

0

0

Yorum Yapmak için Kayıt Olun veya Giriş Yapın

Yorumlar