Şimşâd  Şimşîr Nedir Servi Boylu Sevgili

14.09.2023

 

Şimşâd  

Osmanlıca yazılışı: Şimşâd ّشمشاد

Şimşâd Farsça kökenli bir sözcüktür. Türkçedeki anlam karşılığı şimşîr ağacı,  servi ağacıdır. Latince anlamı ise  “Cupressus Sempervirens” tir.

Servi ağacı ortalama olarak 15-20 metreye kadar uzar.  Dalları gövdeye dik gelebilecek şekilde büyüyen,  tepesine doğru yükseldikçe büyüyen bir ağaçtır. Dere kenarlarında, mezarlıklarda ve bahçelerde yetişir. Yol  veya bahçe kenarlarında koridor oluşturur.

Şimşad veya şimşir Divan şiirinde sevgilinin boyuna benzetilen, sanavber, ‘ar’ar, nârvene (karaağaç ), gül, Tûbâ ve Sidre gibi ağaçlardan biridir.

Servi ağacı uzun boylu, koyu yeşil veya gri renklerde, ince yapısı ile Anadolu’da çok sevilmiş rüzgârda salınması, bodur çalılarla ve ağaçların yanında zıtlık oluşturarak estetik yaratması, diğer ağaçlardan daha dik ve alımlı olması nedeni ile sevgiliye benzetilmiştir.

Divân şiirinde sevgilinin boyu “ kâmed-i hûban “ şimşad,  şimşir ağacına yani serviye” kâmet-i şimşâd “ benzetilir. Şimşâd, şimşir veya servi sevgilinin buyu ile mukayese edilir.

 • Feryâduma irmezse n’ola ol boyı şimşâd
 • Kûyında feleklerden aşar nâle vü feryâd  Baki'

 • Kaddüñ katında kâmet-i şimşâd pest olur
 • Zülfüñ yanında revnak-ı ‘anber şikest olur   Baki'

 • Seyre ‘azm itse revân ol kâmeti şimşâdımuz
 • Şâd olur anı görüb anı dil-i nâşâdımuz    Edirneli Nazmi

 • Serv kaddiin âşıka nakl-i cihân-ârâ yeter
 • Hîç ar'ar bitmesin âlemde şimşâd olmasın Karamanlı Nizamî

 • Evlerimin önü şimşir
 • Hanım aklın başına devşir
 • Memed efendinin kızı
 • Kalk babana pilav pişir 

 • Kahvenin önü şimşir
 • Kahveci kahve pişir
 • Yörük de Ali geliyor
 • Aklını başına devşir   Aydın

0

0

Yorum Yapmak için Kayıt Olun veya Giriş Yapın

Yorumlar