Sorma ‘ışkında bana geçdügi cânân işleri

27.02.2017
 
 
 
 
Sorma ‘ışkında bana geçdügi cânân işleri
 
Sorma ‘ışkında bana geçdügi cânân işleri
Geçdi gamze hurdeler itdi o müjgân işleri
 
Bitmedi kapunda yaram dinmedi yaşum benüm
Bitmez iş olmaz biter gerçi nice kan işleri
 
‘Ârifâne sohbeti itsek gerek yârân ile
Şem’-i pervîn ile gel gör bu gice yanışları
 
Bagrumı deldi bedende tîg-i gamzen yâresi
Cânuma geçdi cigerde tîr-i hicrân işleri
 
Gitdügince girüye gitmekde ‘Âşık devr-i çarh
İlerü gelmez anunçün ehl-i ‘irfân işleri
 
 
 
 
 

0

1

Yorum Yapmak için Kayıt Olun veya Giriş Yapın

Yorumlar