Subh-dem Bâd-ı Seher Eyler Demâgum Müşk-bâr

27.02.2017
 
 
 
Subh-dem Bâd-ı Seher Eyler Demâgum Müşk-bâr
 
Subh-dem bâd-ı seher eyler demâgum müşk-bâr
Sünbül-i ruhsâr-ı yâr olmış meger ki târumâr
 
Gülşen-i sîne hayâl-i sünbül-i cânân ile
Bir gülistândur tolu şeb-bû ile zülf-i nigâr
 
Şâm-ı hicrânunda olur dûd-ı âhum pür-şerer
Kim şeb-i rûze kanâdil ile zeyn olur menâr
 
Hâr-ı nâ-mahremle n’eylersin diyü kasr-ı güli
Gice şebnem taşladı sanma şükûfe jâle-bâr
 
Hûblar teshîrine ‘Âşık mücerreb görmedüm
Sîm ü zer gibi gerek ammâ hezârândur hezâr
 
 
 

0

0

Yorum Yapmak için Kayıt Olun veya Giriş Yapın

Yorumlar