Tâ’ib itdi nice zamân Tevvâb

29.06.2016
 
Tâ’ib itdi nice zamân Tevvâb
Yirümüz oldı mescid ü mihrâb
 
Ola kim bâb-ı meykede açıla
Diyelüm yâ Müfettihe’l-ebvâb
 
Sûfî kim ider idi meyli aña
Kalbe ger virmese safâ mey-i nâb
 
Cümle bîmâra ey tabîb anı vir
Hîç şerbet nemî-resed be-şarâb
 
Virdi dil çeşm-i mestüñe Bâkî
Hîç ni’met nemî-resed be-kebâb
 
 
 

0

1

Yorum Yapmak için Kayıt Olun veya Giriş Yapın

Yorumlar