Tâli’ İtdi Beni Ser-geşte-i ‘Işk-ı Cânân

27.02.2017
 
 
 
Tâli’ İtdi Beni Ser-geşte-i ‘Işk-ı Cânân
 
Tâli’ itdi beni ser-geşte-i ‘ışk-ı cânân
Tâli’ itdi beni meftûn-ı belâ-yı hicrân
 
Tâli’ itdi gam-ı ‘ışk ile beni ser-gerdân
Tâli’ itdi beni hicrân elemiyle nâlân
 
Bana tâli’den irer her ne irerse yârân
Gam-ı cânân elem-i ‘ışk u belâ-yı hicrân
 
Anı tâli’dür iden ser-keş ü tünd ü fettân
Beni tâli’dür iden böyle nicitsün cânân
 
N’ola kan aglayup eylersem eger âh u figân
Dâd u feryâd bu tâli’den amân el-âmân
 
Her kaçan yâr vefâ itmege peymân eyler
Tâli’-i nahsum anı yine peşîmân eyler
 
 

0

1

Yorum Yapmak için Kayıt Olun veya Giriş Yapın

Yorumlar