TALİM NEDİR

25.02.2024

 


 

Osmanlınca yazılışı: Talim :  تعلیم

 

Ta’lim Kökeni Anlamları

Taˁlīm تعليم “Arapça kökenli bir sözcüktür ve” eğitim, öğretim, öğretme, ilim sağlama” anlamlarında sözcükler üretilen “  ˁlm  “ kökünden gelir. [1]Ta’lim sözcüğü bilme anlamındaki ˁilm علم sözcüğünün tefˁîl vezninden masdarı olmaktadır.  Ta’lim sözcüğü, bilme anlamındaki ilim, öğreten anlamındaki mu’allim,  bilinen anlamındaki maˁlūm معلوم[2]didaktik, öğretici ,alıştırma anlamına gelen talimi sözcükleri ile aynı, yani  “‘lm “ ( ilim ) köküne dayanır.

Taˁlīm تعليم sözcüğü sözlüklerde Eğitim, öğretim. Öğretme, alıştırma, eğitme, ilim sağlama anlamları ile tarif edilir.  

Ta’lim –i Edebiyat

Recâizâde Mahmud Ekrem’in (ö. 1914) Mekteb-i Mülkiyye’de edebiyat dersinde verdiği ders notlarından oluşan kitabının adıdır. Recaizade bu kitabını eski Osmanlı tedrisatından bağımsız olarak ve Batılı Edebiyatın tesirindeki yeni Türk edebiyatını göz önünde tutarak hazırlamıştır. Bu nedenle bu kitap batılılaşma dönemi Türk edebiyatının özelliklerini dikkate alan ilk edebiyat bilgileri kitabıdır.

KAYNAKÇA

[1] https://www.etimolojiturkce.com/kelime/talim

[2] https://www.nisanyansozluk.com/kelime/malum

Yorum Yapmak için Kayıt Olun veya Giriş Yapın

Yorumlar