Tanrıdağı Ziyafeti Konusu Özeti Reşat Nuri Güntekin’in

29.04.2020Tanrıdağı Ziyafeti  Reşat Nuri Güntekin’in 1955 yılında yazdığı bir oyunudur. Siyasi mesajlar içeren  verdiği dersler ile dikkati çeken oyun Reşat Nuri Güntekin’in  Çanakkale milletvekili seçip siyasetten de çekildiği yıllardan sonra yazılmış, yazarın ölümünden bir yıl evvel yazılmış olan yazarın yazdığı en son oyun olmaktadır.

Demokrat Partisinin iktidarında yazılmış olan bu oyun devrin yöneticilerine de bir takım imalar ve göndermeler de taşıyan bir oyun olmuş ilginç konusu ile hayli dikkati çekmiştir.


KİTABIN KONUSU

Diktatörü Kantamel ,  dostu ve yakını bildiği tüm  görevli ve akrabalarını  Tanrı Dağlarında  bir evde ziyafete davet eder. Kimin gerçek dost, kimin gerçek dost olmadığını anlamak için de bir olay tertip eder.

 

KİTABIN ANA FİKRİ

Dünyada gerçek dost bulmak çok zordur.  Dost gözüken kişilerin pek çoğu çıkar için dost gözükür.

 

KİTAPTAKİ ŞAHISLAR

Diktatör: Ülkenin  diktatörü akıllı, tedbirli , iyi yürekli bir insan

Ayel: Diktatörün şımarık kızı

Komutan Mola: ülkenin sadıktır başkomutanı

Parti Reisi: Partinin çıkarcı başkanı

Telsizci:

General Erhan: Diktatör’ün eski arkadaşı.

 

KİTAP ÖZETİ

 

Ortaasya’da Karkum Cumhuriyeti Diktatörü Kantamel Tanrı dağında av partisi düzenlemiş bu partiye kızı, karısı, parti başkanı, başvekil, dâhiliye nazırı, doktoru ve daha birçok kişi katılmıştır. Devlet erkânının en üst amirleri vb oradadır. Diktatör bu davete kendisini en çok seven kişileri de çağırmıştır. Davete katılanlar diktatöre çok saygılı davranmakta ona iltifatlar etmekte önünde saygı ile eğilmektedirler.

Diktatör Kantamel, kızını Amerikan elçisiyle evlendirmek istemekte ama kızı çocukluk arkadaşı olan telsizciyi sevmektedir. Bu partiye telsizci de katılmıştır ve telsizcinin babası bir generaldir. Diktatör Kantamel ,   bu generali otuz sene önce öldürtmek istemiş ama başaramamıştır.

Bu gün ise ülkede seçim olmaktadır. Av dönüşünde Diktatör Kantamel’e seçimler ile ilgili birkaç telgraf gelmiştir. İlk telgraf açılan sandıklara göre ikinci sıraya düştüğünü başkentte ise ayaklanmalar baş gösterdiğini yazmaktadır. Diktatör herkesin önünde telgrafı okumuş davetliler

dehşete düşmüş Dahiliye nazırı, vali, başvekil ve bazı yüksek görevliler hemen  başkente dönmek için harekete geçmişlerdir.

Gelen ikinci telgraf da okununca partinin ülkenin on ilinde ikinci sıraya düştüğünü, sadece dört ilde birinci sırada olduklarını yazmaktadır. Bu haber herkesin keyfini iyiden iyiye kaçırmış, davetlilerden hiç kimsenin iştahı da kalmamıştır. Hatta içlerinden bazıları diktatöre karşı homurdanmaya bile başlamıştır. Üçüncü telgraf da okunmuş, bu telgraf ise seçimleri Diktatörün partisinin kaybettiğini, ülkede ihtilal olduğunu, yönetimi devralan kişilerin kendilerini öldürmek için yola çıktıklarını ve oraya doğru gediklerini yazmaktadır.

Son telgraftan sonra davetliler arasında homurtular çoğalmış, biraz önce diktatörün önünde saygıyla eğilenler hemen onun aleyhine konuşmaya başlamışlar hatta saygısız ve seviyesiz laflar da söylemeye başlamışlardır.

Haberi duyan Komutan Mola bir bölük askeri ve elçiyi alarak hemen davetten kaçar. Bu arada herkes yönetime el koyan kişilerin başına diktatörün yıllar önce affettiği General Erhan’ın geçtiğini söylemektedir. Diktatörün yakınları hemen diktatörü suçlamaya ve ona muhalif olmaya başlamıştır.

Herkes birbiriyle tartışırken General Erhan ve askerlerinin eve iyice yaklaştığı haberleri duyulmuştur. Diktatör, salondakilere gidip savaşacağını söyleyerek tüm yakınlarını kendisi ile birlikte direnmeye davet eder. Ama hiç kimse diktatörün yanına savaşmak için gelmez. Diktatör savaşmaya çıkmış, herkes içerde kalmıştır. Diktatör dışarı çıktıktan sonra silah sesleri de gelir.  Kapılar açılmış ve General Erhan İçeriye girmiştir.  Diktatörün tüm yakınları bu defa  General Erhan’ın önünde saygıyla eğilirler.  Herkes   “yaşasın General Erhan, yaşasın kurtarıcımız”  diye bağırmaya başlamıştır.

Fakat üstünden çok geçmeden içeriye Diktatör Kantamel girer. Herkes çok afallamış, Diktatör Kantamel ‘in öldüğünü zanneden bütün yakınlarının maskesi düşmüş, iki yüzlü oldukları ap açık ortaya dökülmüştür.

Oysaki gerçek tamamen farklıdır. Diktatör, komutan Mola ve telsizci, her şeyi bilmektedir.  Diktatör Kantamel’in partisi birinci geldiği gibi yapılanların hepsi Diktatör Kantamel’in yakınlarının gerçek yüzünü ortaya çıkarmak için yaptığı bir oyundur.

General Erhan ise sadece eski dostunun davetine katılma için gelmiştir. İçerdekiler z çok utanmışlar diktatör’ün yüzüne bakacak halleri de kalmamıştır.  Fakat diktatör onları affetmiş zaten hepsinin iç yüzlerini bildiğini,  ama  onlara da bunu göstermek için bunu yaptığını söylemiştir.

 

 

 

Yorum Yapmak için Kayıt Olun veya Giriş Yapın

Yorumlar