TARİF NEDİR KÖKENİ ANLAMLARI

25.02.2024

TA’RİF

Osmanlıca yazılışı ta'rif :  تعريف


Ta’rif Kökeni

Ta’rif Arapça kökenli bir sözcüktür ve Arapça’da “bilen, irfan sahibi" anlamında sözcükler üretilen “ ˁrf “ kökünden gelir.


Bu nedenle ta’rif sözcüğü  “ ‘rf “ kökünün ismi fail-i olan ve” bilen, ilim, irfan sahibi “ anlamındaki  “ˁārif عارف " , bildi, öğrendi, tanıdı, ayırt etti anlamındaki arafa عرف, [1]  ilim öğretilen yer anlamındaki “ma’rif”,  bilmekte üstün anlamındaki “ma’rifet”, bilme, öğrenme, bilgi, özellikle pratik bilgi, usul ve örf bilgisi" anlamlarındaki  ” irfan “ sözcükleri ile aynı kökene dayanır.

 

Ta’rif Sözlük Anlamları

 

Ta’rif sözcüğü sözlüklerde: Kapalı ve müphem kavramları açıklama, Bir şeyi belli noktalar ve işaretlerle inceden inceye anlatıp bildirmek, tanıtmak. Kavl-i şârih. Bir maddeyi bütünüyle bir ibare halinde anlatmak.  Tanıtma. Anlatma.  Tanımlama, tanım. Ta'rîf [2]etmek anlamları ile açıklanır.

Türkçe 'de tarif yerine “tanım” kelimesi kullanılır. Ta’rif sözcüğünün çoğulu tarifattır.

KAYNAKÇA

[1] https://www.etimolojiturkce.com/kelime/irfan

[2] Ferit Develioğlu Osmanlıca Lüğat 

0

0

Yorum Yapmak için Kayıt Olun veya Giriş Yapın

Yorumlar