Telif Nedir Kökeni Anlamları ve Telif Eser

24.02.2024

Telif


Osmanlıca yazılışı: telif - تألیف


Telif Kökeni Sözlük Anlamları

Telif Arapça kökenli bir sözcüktür ve  Arapçada alıştırma, birbirine uydurma,, eser yazma anlamlarında sözcükler üretilen  “Alf “ kökünden gelir. Alıştırma, birbirine uydurma, artiküle etme, kompoze etme, eser yazma anlamlarına gelen taˀlīf تأليف , alışıklık, tanışıklık anlamına gelen ülfet[1], tanıdık idi, evcilleşti anlamına gelen alifa ألف [2]sözcükleri ile yanı kökene dayanır.

Telif sözcüğü Türkçeye  "Yazarın kendisinin kaleme aldığı eser, alıştırma, birbirine uydurma, artiküle etme, kompoze etme, eser yazma" anlamları ile geçmiştir. 

 

Telif Eser

Tanzimat döneminde telif sözcüğü adapte veya çeviri olmayan, yazarın kendi muhayyilesinin mahsulü olan özgün edebi eser anlamı ile kullanılmıştır. Telif eserin en güzel karşılığı her yönden orijinal olan, hiç bi başka edebi eseri ( roman, öykü, tiyatro vb ) taklit etmeyen, başka bir eserden etkilenmeyen, başka bir eserin çevirisi, adaptesi veya benzeri olmayan özgün eser anlamındadır.

Telif Hakkı Nedir?

“ Sanatçısının her türlü fikri emeği ile meydana getirdiği ürünler üzerinde hukuken  elde ettiği haktır”

KAYNAKÇA

[1] https://www.etimolojiturkce.com/kelime/telif

[2] https://www.etimolojiturkce.com/kelime/%C3%BClfet

0

0

Yorum Yapmak için Kayıt Olun veya Giriş Yapın

Yorumlar