TERCEMELER

01.04.2018
TERCEMELER
I
Fâ'ilâtün Fâ'ilâtün Fâ'ilün
1 Sulh idenler cümle-i ezdâd ile
Sâlih-i 'ayş-ı hoş-dâreyn olur
2 Cenk-cûy-ı 'âlem-i kevn ü fesâd
'Âkıbet müstehlik-i mâ-beyn olur
 
C.I, s.68
2
Fâ'ilâtün Fâ'ilâtün Fâ'ilün
1 'Akd-i meclis mümkin olmaz olmasa
'Irk-ı cinsiyyet meyâna râbıta
2 Hem-reh olsalîkin iki nâ-şinâs
Cezb iderler birbirin bî-vâsıta
 
 C.I, s.68
 

0

0

Yorum Yapmak için Kayıt Olun veya Giriş Yapın

Yorumlar