Terim Nedir

21.03.2018
 
 
Terim Nedir
 
Fransızca  :   term
İNGİLİZCE:    term,
Almanca  :    terminus
 
Osmanlıca:   ıstılah
Arapça :        
 
Kelime türü:   İsim –-  Dilbilimde bir terim
 
 
FARKLI EŞANLAMLI TERİMLERİ:  
 
 
 
 TANIMLAR
 
Bir bilim, sanat, spor, meslek dalıyla ya da bir konuyla ilgili özel ve belirli bir kavramı olan, kullanıldığı bilim veya sanat dalında tek bir anlamı karşılayan sözcüklere denir.
 
Örneğin “sahne, perde, dram trajedi ” tiyatro ile, “zamir, sıfat, edat, ünlem, ek, gövde, adıl n si vb ”  Türk Dil Bilimi ile ,  “paralel,  pi sayısı, integral,  yarı çap, kare, dörtgen vb ” Matematik ile , “smaç,  penaltı, aut , ” spor dalları ile  “Kararname, ibraz, iddianame, onamak, isnat, mukavemet”,   hukuk ile   mensuur, nesir, kafiye, aruz, öykü, ölçü, vezin,   mecaz,  edebiyatla ilgili terimlerdir.
 
NOT:  Aynı sözcük bir çok dalda tek bir anlamı olan o bilim sanat meslek spor vb dallarına ait bir  terim anlamda kullanılabilir.
 
Bu sorunu kökten halletmek için  gereken işlem yapıldı  ( Kök: Mecaz Anlam)
Hiç bir ek almamış halde bulunan kelimelere kök denir. (Dil Bilgisi terimi )
49 sayısı kök dışına yedi olarak çıkar. (Matematik te terim )
Ağacın toprak altında a kalan kısmına kök denir .(Coğrafi Terim)
Bitkiyi toprağa bağlayan köklerdir. (Coğrafi Terim)
 
Burnundan yanına yaklaşılmıyor  ( Mecaz )
Sinop burnu ülkemizdeki en büyük burunlardan biridir. ( Coğrafi terim
Maçta burnu kırıldı. ( Gerçek, temel anlam  )
TERİM OLUŞTURMA YÖNTEMLERİ
 
a)  Dildeki mevcut kelimelere terim anlam yükleme ile: Dişçilikteki köprü,  coğrafyada, burun, boğaz ( Çanakkale boğazı ), marangozlukta diş ( testere dişi )    dilbilimde kök , gövde ( kelime kökü, isim gövdesi ) gibi
b) Birleşik kelime kurma yolu ile: bilgisayar, atardamar, dilbilim, kökbilim, ses bilim  gibi.
c) Canlandırma: Dilin unutulmuş, kimi zaman yalnız lehçe ve ağızlarda yaşayan öğelerinin yeniden kullanım alanına alınması: nicelik, nitelik, alan, dulda (coğrafya terimi), tanık gibi.
ç) Başka dilden Çevirme:  fizikötesi, ısıölçer, bilim kurgu, , beyin akım
d) Türetme: saplantı, duyarga, seçenek, asalak, nesnel, nesne ,  benzeşme,
f) Başka dilden  olduğu gibi alma:  akut, kronik, septom,  vokal, konson,
 

0

0

Yorum Yapmak için Kayıt Olun veya Giriş Yapın

Yorumlar