Terkîb-i Bend’den :Ne müşkil imiş İlâhî vatandan ayrılmak

27.11.2021

 

Terkîb-i Bend’den

 

Ne müşkil imiş İlâhî vatandan ayrılmak

Ne imiş anladım ervâh tenden ayrılmak

Cezândur çeke ey ‘andelîb-i dil ki sana

Ne lâzım idi o gül-pîrehenden ayrılmak

Hayâtı n’eyleyeyim mihnet-i cüdâyî ile

Sitem degil mi hezâra çemenden ayrılmak

‘Aceb müyesser olur mı ki oynayup gülerek

Gidüp nigâra şu beytü’l-hazenden ayrılmak

Bu öldürür beni kim nâmede idüp îhâm

Lisân-ı hâl ile dir ey’mi benden ayrılmak

Amân amân a benim cânım anladım bildim

Ki haylî müşkil imiş bana senden ayrılmak

Bu ayrılık beni mahsûr iderse böyle n’ola

Görünse rûha da burc-ı bedenden ayrılmak

Gönül safâya irer mi aceb mihen diyerek

Şu gurbet ilde kalur mı vatan vatan diyerek

0

0

Yorum Yapmak için Kayıt Olun veya Giriş Yapın

Yorumlar