Topluluk Adı

21.03.2018
 
Topluluk Adı
 
Fransızca  :   nom collectif
İNGİLİZCE:   collective noun
Almanca  :   kollektivum
 
Osmanlıca:  ism-i cemi
Arapça :        
 
Kelime türü:   İsim –-  Dilbilimde bir terim
 
 
FARKLI EŞANLAMLI TERİMLERİ:  
 
 
 
 TANIMLAR
 
“Birlik kavramı taşıyan topluluğa verilen tekil ad “[1]
 
Biçimce tekil, anlamca çoğul olan ,  aynı türden birden fazla varlığı ifade edebilen, birlik, bütünlük gösteren bir topluluğa verilen tekil ad;
 
 “sınıf”, “ordu”, “sürü”  Orman , Meclis , Takım, Güruh, alay, tabur, sürü, bölük
 
Not: Topluluk isimleri de çokluk eki alabilir. Aynı topluluktan birden fazla olduğu ifade edilmiş olur.
 
Örnekler: Ordular, ormanlar, takımlar
 
[1] Prof. Dr. Vecihe Hatipoğlu, Dilbilgisi Terimleri Sözlüğü, AÜ. DTCF Yayınları, Ank. 1982
 

0

0

Yorum Yapmak için Kayıt Olun veya Giriş Yapın

Yorumlar