Totemi Dil 23/b

26.06.2023

23/b

 

Yani “totem kardeşinle yatacaksın” diyen iç dokunum yasası olan totem yasaya karşı, ilahi ittifakların yapılabilmesi için ortaya konmuştu.

 

Bu ilahi dönemli ritüeller birbirine totem yiyeceği sunan figürlerdi. Ve bir figürde örneğin, anlatan gruba göre insanın keçiyle münasebeti yontulmuşsa; diğer bir yontuda da keçinin insanla münasebeti yontulmuştu.

 

Bu nedenle hikâye anlatıcılar grup geçmişinin bu türden cinsel seçilim hafızasına gönderilerde bulunmakla totem hafızalı müktesebatı, ilahi kuralın müktesebatıyla; yani eski sosyolojik anlayışlarını yeni olan ittifak sosyolojisi ile meşru etmektedirler.

 

Totem yasalardan beri olan cinsel kültürlü yasaların baskı ve basıncı ahitle olan geçiş ritüelleri içinde anlatıcılar kendilerini “Adam” olarak tanımlarken, karşı tarafı da Eva olarak yani cinsel partneri “kadın” olarak tanımlıyordu.

 

Böylece totem kardeşlerle yatma kültürü, "totem kardeşinle yatmayacaksın. Karşı grup Evalarla yatacaksın" anlamını veren bu heykellerle tarihi süreç geleceğe aktarılan fikir dram asyönü yontu belgeleriydi.

 

İlk geçiş dönemli temasların en ilki üreten grupların kendilerini yamyam gruplardan kurtarmak için üreten grubun kendi totem yiyeceği olan ürünü; yamyamlara canlarını kurtarmak için vermeleriydi. Fidye veya kurban sunularıydı.

 

Üreten gruplar yamyamlar için grup dışındaki belli bir yere kendi totem yiyeceği olan bir sunu bırakıyorlardı. Yamyamlarda birkaç deney tekrarı alışmalarla adeta "altın yumurtlayan tavuğu kesmiyorlardı (yemiyorlardı, dokunmuyorlardı)".

 

Böylece savaşma kabiliyetini az çok kaybeden yerleşik ve üretimle meşgul olan gruplar, yamyamlar karşısında bu sunularla veya kurbanlarla hayatlarını kurtarıyorlardı. Ve yamyamlarla sunu yapanlar arasında sunu ya da kurban yakınlaşması oluşuyordu.

 

Taraflar uzaktan birbirinin hareketlerini gözlüyorlardı. Yamyamlar sunucuları koruyorlardı bile. Yani üreten grubun güvenli yer olan tapınak alana bıraktıkları "sunuları", yamyamlarla aralarında bir çeşit yakınlık oluşturdu. Yakınsak bir teması sağladı.

 

Adem’le Hava aynı ilk temasın motifiyle kendi totem yiyeceğini karşı gruba kendisi takdim ediyordu. Bu motifteki tek fark kurban sunucu grupların her ikisinin veya her üçünün de üretim yapıyor olmasıydı. Yamyam ilişkileri bu girişim içinde devrede çıkmış gözüküyordu.

Yorum Yapmak için Kayıt Olun veya Giriş Yapın

Yorumlar