Totemi Dil 24/d

01.07.2023

Totemi geçmiş kişi bazlı groteskti mana anlayışını; totemi alan içinde totemi mana anlayışıyla dıştaki bir semboller üzerinde ve kişiler arasında ortaklaşma yaptırmıştı.  Kişisi olan groteskti düşüncelerden kolektif ortaklaşmalar ortaya koymuştu. Her ortam türlü biçimiyle ALAN ve enerji akışıdır.

 

Ortamın hiç eksik olmayan etki alanı hayata göre normal bir referans düzlemi addedilen bir alandır. Yani sıfır addedilen ortam alanı verili, nötr, sıfır etki sayılan bir tesir alanıdır. Bu “nötr ortama” katılan her bir “ek dalgalanma”, ortamın verili dalgalanması üzerine ilavedir ve fark dalgalanmadır. Her hayat bu ek dalgalanmalara tepki sel duyarlı olup, uyarılır. Hayat bu farkla kendi algı ölçüm seviyesini oluşur.

 

Ortamın alan dalgalanması her şey için esas ve başlangıç seviyesidir. Her hayatın başlangıç seviyesi farklı da olabilir.  Ancak ortam dalgalanması hayat için referans noktasıdır. Ortam dalgalanmasındaki her sapma veya değişme hayat için bir algı, bir duyum, bir ölçme değerlendirme kriteridir.

 

Tekil kişi, tekil kişi davranışları ortam alanına ilave bir alan ve alan dalgalandırılmasıdır. Hemcinsler bir alan dalgalandırması olarak bir araya gelirler. Bir araya gelme bir güç birliği ortaya koyar. Bu güç birliği kolektif etkidir. Kolektif etki hareketinde ötürü, kolektif etki ortamın nötr alan salınımına ilave bir alan dalgalanması eklerler.  Böylece ilave salınım ortam içinde “fark bir kolektif alan etkisi” ortaya koyar.

 

Duyumlarımız işte bu fark etkiye karşı duyarlı olur. Bu şuna benzer. Sahilde olduğunuzu düşünün. Deniz ister hafif çalkantılı olsun. İster çok büyük çalkantılı kaos ile bozucu bir etki içinde olsun. Deniz isterse gerili çarşaf gibi dümdüz olsun. Bu deniz ortamının verili nötr durumudur. Bildiğiniz gibi alan her yerde öbek öbek salınım farkı olan frekansların manyetiklik gibi girişimleriyle iç içedir vs. .

 

Siz çarşaf gibi veya hafiften dalgalı suya ayağınızı sokmanızla ve ayağınızı normal su ortamı içinde çırpmanızla ortama ilave bir dalgalanma eklersiniz. İşte denize yapılan ilave dalgalanma da denizin normalden sapışına neden olur. Ayağınızın ortama yaptığı ilave salınım ortamı değişmeye yöneltmekle ilave salınım ortamdaki ölçülebilir bir alan etkisidir.

 

İşte nötr bir ortama eklenen kolektif güç birliğinin alan dalgalanması, o nötr ortamı, kolektif alan etkisine dönüştürür. Kolektif güç birliğinin nötr ortama aktardığı bu dalgalanma, o ortamı kolektif alan kapasitesine dönüştürür.  Yani “kolektif birleşmeyle, kolektif birleşme etrafında aniden ve aynı anda kolektif bir alan dalgalanması oluşur”.

 

Totemi güç birliği kolektiftir. Ve bu kolektif oluş, çevrenin aynı anda kolektif bir alan oluşu ve kolektif bir alan etkisidir.  Güç birliği gücün ortaklaşması ve gücün ortaya koyduğu sonuçların ortaklaşmasıdır. İşte groteskilik kolektif alan etkili bu tesirle, semboller üzerinde ortakla sılan iç ses ve iç duygulu değer yargısıdır.

 

Kısaca güç birliği tıpkı ortam alanı gibi bir alan ortaklaşmasıdır. Ve güç birliği bir alan etkisidir. Kolektif alanı oluşan güç her yöndeki kişilerden, sosyolojik alan merkezine doğrudur.  Ve kişi içselinde dışa doğru, dıştaki bileşimlerle, bileşim kuvvetinin kişinin kendi üzerine kendisinin geri etkilenmesidir.

 

Kolektif alan kişinin kendi üzerine kısmen kendisini kendisinin etkilemesidir.  Kolektif alan bir alan etkisi ortaklaşmasıdır. Kolektif alan içine gelen groteskilik ve totemi oluş kolektif alan içinde kolektif alan etkileşmesinden ötürü ortaklaşma olarak ortaya çıkarlar.  Yine güç birliği dış dünyadan kolektif alan merkezine doğru , dıştan içe bir alan etkisi ortaklaşmasıdır.

Yorum Yapmak için Kayıt Olun veya Giriş Yapın

Yorumlar