Totemi Dil 24/f

04.07.2023

Mülk sahibinin paylaşım şekli dilediğine dilediği kadar verme, az verme, kısma, hiç vermeme şeklindeydi. Kolektif alanın paylaşım şekli de kolektif birim zamanlı karşılıklı transfer emek gücü üzerinde herkesin yetenek ve ihtiyacına göreydi.

 

Kolektif paylaşım merkezi üzerine kolektif irade yerine mülk sahibinin iradesi bindiriş edildi. Kolektif paylaşım merkezi üzerine mülk sahibinin iradesine göre paylaştırma yapmaya başladı. 

 

Mülk sahibinin irade ve yönetme gücü kolektif alanın düğüm noktası oldu. Yeni düğüm noktası hem kolektif etkinin üzerini örtüyordu. Hem de mülk sahibinin keyfine göre paylaştırma yapan, mülk sahipli bir El alan merkezini oluşturuyordu.

 

Düğüm noktası üst üste ve en az beşli bir üs selliğin kuvvet alanlar merkeziydi. Özneden çıkan alan eğimi düğüm merkezinedir.  Güç birliğinin merkezine doğrudur. İç ve dış alanlar nedenle özne eğimi güç birliği merkezine doğrudur?

 

Özne eğiminin güç birliği merkezine doğru olması nedendi? Gayet basit. Her alan öbeği bir biçim ile hem yüzey gerilimi alandı. Hem de hacmi olabilen biçimdi. Biçimlerin kuvvet çizgili alanlarının birleşip kesiştiği yüzeyler gibi “dünya biçimli hacimle” de bir ağırlık merkezi vardır.

 

Fakat dünya gibi biçimler genelde küremsi geoit bir şekille üç boyutlu hacimdi. Dünyanın bir yüzey alan gerilimi bir de iç alana dek hacimle, hacim alan gerilimi vardı.

 

Kişinin yönelmesi gibi kuvvet çizgileri hem ağırlık merkezine doğru bileşen düğümledir. Hem de merkezi kuvvet çizgileri düğüm noktasından dış yüzeyin çember alanına doğrudur. Yani alanın kuvvet çizgileri dıştan içe. İçten dışa doğrudur. Çember alan öbeğini sınırlar.

 

Dıştan totemi veya ilahi ya da mülk sahibi El merkezine doğru olan kuvvet çizgileri, istek eğilimlerinizle modüle edilir. Düğüm merkezinden size doğru olan kuvvet çizgileri de isteklerinizin karşılanması olan modülasyonlarla yüklüdür.

 

Demek ki alan, noktacıklar bileşimli giden gelen kuvvet çizgilerinden oluşuyordu.  Kuvvet çizgilerinden oluşan yüzey ve hacim salınımlarına da türlü modülasyonlar yükleniyordu.

 

Çember yüzeyli merkezindeki güç dört köşelilerin yüzey alanına göre çember alanına daha eşit yayılır. Bu nedenle çember merkezli ve daire yüzeyli bir alan, kendi enerjisini en az dirençle dışa doğru çok düzgün yayma eğilimindedir.

 

Çember yüzeyli alan düğümü, düğüm gücünü çevresine eşit yayar. Genelde daire yüzeylerle, küre yüzeylerdeki merkezi enerjinin düzgün dağılma eğilimi, diğer yüzey biçimlerine göre çok daha fazladır. 

 

Kısacası kolektif alanı oluşacak bazal güç bileşirken her taraftan bir merkeze doğru iki boyutlu çember ve daire biçimli bir yüzey alanı türünden gücü yayarlar. Yine kolektif bileşimli alan üretim kapasitesi nedenle üç boyutlu küresel bir hacim kazanır. Üreten hacim küre yüzeyli alanla çevrili bir hacme dönüşür.

Yorum Yapmak için Kayıt Olun veya Giriş Yapın

Yorumlar