Totemi Dil 24/g

16.07.2023

24/g

ÇÜNKÜ KÜRE YÜZEYLİ BİÇİM TOPLAM KOLEKTİF ENERJİYİ HER TARAFA DÜZGÜN YAYAR. İşte ortak paydaşlığın sırrı düzgün yüzeyli alan ve küre yüzeyli hacim içindeki enerjinin düzgün yayılması nedenle kolektif güç kolektif alanda herkesin yeteneğine, herkesin ihtiyacına göre pay almasına dönüşüyordu.

 

Kolektif enerji dağılımı teorik olarak Güneş de eşit biçimde yararlanmak gibiydi. Kolektif güç birliği totemi merkezde birleşir. Merkezdeki kolektif güç nedenle totemi bir alan, ortaya çıkar. Totemi alan düzenli çevrimleriyle enerjiyi düzgün yayar.

 

Totemi alan dış sal bir alan dalgalanmasını verici bir ortaklaşmadır.  Uzay zaman dokusu her yerdedir. İzole bir kolektif alandadır. Çevrededir. Uzay zaman dokusu her bir enerji öbeğinin veya kütlenin eğip büktüğü titreşimlerle ve kütle çekim dalgalarını oluşur. Kişinin iç seslendirmesi de dıştaki uzay zaman dokulu sosyal ortamlı bir alan yüzeyinin birleşim eğimli dalgalanmasıyla, alan merkezine doğrudur. 

 

Alan merkezinde birleşen groteskti anlamalar,  merkezde kolektif sezgili kolektif güç birliğini oluşur. Bu güç birliği merkez de gücü çevresine eşit yayar. Merkezin böyle bir özelliği vardır. Bu önlenemezdir.  Bu güce sembolizm dilinde totemi güç denir.

 

Merkez kendi enerjisini düzgün dağıtma eğiliminde olmasından ötürü totem de mecburen eşitlikçidir.  Buradaki totemi ortam dalgalanması kolektif güç birliği nedenledir. Kolektif güç birliği de kendi güç birliğini koruyabilmek için eşitlikçi güç dağılımıyla olmak zorundadır.

 

Kolektif güç birliğinin üretim yapan iş hacmine dek dalgalanması içindeki sektörel bazdaki kuvvetlerle birçok öbeğin kuvvet çizgileri vardır. Öbeğin farklı uzamlı kuvvet çizgilerinin etkisiyle yüzey alanı kendi üzerine doğru bükülür. Yüzey alanı kendi etrafına dolamakla kolektif güç kendisini merkez yapar.

 

Küre yüzeyli biçim içindeki hacim, kendi enerjisini düzenli dağıtmaya eğilimli iken, bu eğim dış yüzeyi küre yüzeyine dönüştürür. Enerjiyi düzgün dağıtan küre yüzeylerdeki kuvvet çizgileri “kolektif eğimli kolektif gücün kolektif geri bağlanımını geri etkime olarak destekliyordu”.

 

Köleci sistemler de kolektif güç birliği ile kolektif çalışma ile kolektif güçlerini merkezde biriktirirler.  Totemi ve ilahi merkez bu gücü eşit dağıtacaktır. Ama El manalı anlayış merkezdeki gücü düzgün dağıtmak yerine gücü mülk sahibine doğru yönlendirir. Bu nedenle köleci sistem küre yüzeyler gibi olmayıp iyilik, kötülük, ahlak gibi uydurduğu kavramlarla çok engelli, çok arızalı bir paylaştırmadır.

 

Düzgün enerji dağılımı yapamayan köleci merkezin, farklı farklı enerji dalgalanmaları ortaya koyması nedenle kolektif güç birliği dağılma yönündedir.  Dağılma yönünde olan merkez, üreten kolektif güç birliğini koruyabilmek için gücü eşit dağıtmak yerine sizinle iman ahdi yapar. Buna El ahit veya kalû bela diyoruz (tasdik diyoruz).

 

Köleci aitlik içindeki arızalarla mülk sahibi size der de der. Rızk der.  Takdir der. Kader der. Kul der. Cennet der.  Cehennem der. Ceza der. Ödül der. Haram der. Helal der. İyilik der. Sadaka der. Kötülük der.  Ahlaksızlık der. Güzel ahlak der. Sıratı müstakim der. El yolu der. der oğlu der.

 

Tüm bunlar köleci merkezin gücü dengeli dağıtmamasından kaynaklıdır. Ortamın nesnel enerji taşıyıcı dalgalanma sistemi yerine sanal anlayışça kabullenme ve iknaları üzerinde ortaya konan ortam dalgalanması üzerinde taşınan enerji ile sizi kendisine itaat ettirecektir.

 

Sizi biat ettirecektir. Sanal ortam dalgalanması üzerindeki iletimlerle sizi konuşamaz şekilde susturup, ilzam edecek veya iskat ettireceklerdir.  Kısacası dağılacak olan merkezin gücünü oluşturmak için sizi maddi olduğu gibi manen de sömüreceklerdir.  Sizi inanç üzerinde bir arada tutmaya çalışacaklardır. 5000 yıldır acı, zülüm ve göz yaşı ile karışık umut içinde bunu başarmışlardır da.

Yorum Yapmak için Kayıt Olun veya Giriş Yapın

Yorumlar